Maharishi Instituut võitIs auhinna haridusjuhtide globaalsel tippkohtumisel


Bahreinis oli oktoobris 2010 globaalne tippkohtumine hariduse alal, milles osalesid üle 500 haridusjuhi kogu maailmast kaasa arvatud 10 haridusministrit. Selle eesmärgiks oli soodustada hariduse arengut. Selleks, et leida parimat haridussüsteemi, kuulutati välja "parima seemiku auhind" (Best Seedling Award), ja mitmed haridusinstituudid osalesid.

"The award recognises new educational models that have the potential to improve education outcomes significantly through an innovative, scalable and replicable business model that can work in different countries and regions. It is hoped that by recognising these seedlings they may be propelled into the broader public domain so that they receive continued funding and support.

The winner, The Maharishi Institute, South Africa, creates large-scale and economically self-sufficient educational institutions, providing free education and salaries from Grade 11 to MBA level."

Tõlge: "Auhind tunnustab uusi hariduse mudeleid, millel on potentsiaal parandamaks hariduse tulemusi innovatiivse, skaleeritava ja replikeeritava äri mudeli abil, mis on võimeline töötama erlistes riikides ja rajoonides. Lootus on, et seemikute tunnustamine saab neid viia edasi laiema avalikusse domeeni nii, et nemad saavad jätkuvat rahastamist ja toetust.

Võitja Maharishi Instituut Lõuna Aafrikas, loob suureskaalalisi ja majanduslikult iseseisvaid haridus-institutsioone, tagades vaba haridust ja palkamist 11 klassist kuni majandus-magistri (MBA) tasemeni."

Allikas: Bahrain Economical Development Board

Maharishi Instituut võitis suure hindajate häälte enamusega (80%). Maharishi Instituudis kasutatakse sama õpetamis süsteemi, mis on töötanud edukalt Maharishi Ülikoolis USA-s (Maharishi University of Management (MUM)). Nagu MUM-is, mängib Transtsendentaalne Meditatsioon (TM) keskset rolli tudengite kõigekülgseks arenemiseks. Vaadake Maharishi institute.

Kommentaar

See on viimane teadvusel põhineva hariduse kasvava tunnustuse väljendus ja kolmas suur auhind.

Tagasi hariduse leheküljele

SisukordSisukord

Teadvuse areng
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg