Nõrk turvatunne - madala stressitaluvuse algpõhjus

Füsioloogilise stressi eesmärgiks on mobiliseerida keha võimalused rünnakuks või kaitseks. See toimib stressihormoonide ja sümpaatilise närvisüsteemi kaudu.

Tänase maailma probleemide efektiivseks lahendamiseks tuleb vaadelda füsioloogilise stressi tekkepõhjusi. Uuringud on näidanud, et üldiselt ei põhjusta tsiviliseeritud elus füsioloogilist stressi välised tingimused. Stressitaset määrav põhifaktor on sisemine.

Põhiline turvatunne määrab stressitaseme

"Põhiline turvatunne", varases lapsepõlves väljaarenev põhiline sisemine turvalisusetunne on kroonilise stressi valdav põhjus.

See on emotsionaalne "taustavärving", mis määrab ära selle, kuidas elu tajutakse. Mida enam on sellesse tausttundmusesse segunenud ebakindlust, seda enam kaldutakse tajuma olukorda ähvardavana või mittekontrollitavana, seetõttu stressitekitavana. Selline tajumisviis on alateadlik, ilma et me seda endale ise teadvustaksime. See on põhjus, miks kaks inimesed võivad reageerida samas situatsioonis väga erinevalt, vaadake pilti paremal.

Selline sisemine ebakindlus (nõrk turvatunne) on üldine. Tugeva turvatundega inimesed on tänapäevamaailmas haruldased.

Krooniline stress väga levinud

Seepärast ei ole üllatav, et hiljutised uuringud on näidanud selle kroonilise füsioloogilise stressi palju suuremat levikut kui seni arvati. Kroonilise stressi all kannatab väga suur osa elanikkonnast ning see on seostatav kõige levinumate krooniliste haigustega, s.h. südameveresoonkonna häiringute (arterioskleroos ja kõrgvererõhutõbi), täiskasvanute (2. tüüp) suhkrutõve, reuma, immuunsüsteemi häirete ja vähiga. See on samuti seostatav tänapäeval üldlevinud unehäiretega, depressioonide, ängistuse ja pingetega.

Stress ja turvatunde puudumine põhjustavad ebamugavustunde, mis sunnib inimesi kasutama mitmesuguseid meeldivat enesetunnet esilekutsuvaid erguteid, nagu nikotiin, kofeiin, alkohol või keelatud ained. Nende ergutite, aga samuti antidepressantide ja lõõgastavate ravimite väga laialdane kasutamine on stressiga seotud ebakõlade levimise teine tunnus (harmoonilised ning turvatundega inimesed neid ei vaja, sest neil on tavaliselt iseeneslik õnne- ning rõõmutunne).

Hiljuti on uuringutega leitud, et füsioloogilise stressi tase võib olla kõrge, ilma et inimene seda kuidagi tunnetaks.

Ellujäämisele orienteeritud käitumine

Psühholoogiliselt aktiveerib see teadlik või ebateadlik ohutunne vastureaktsioonina instinktiivse ellujäämissoovi. Seetõttu hakatakse tegevuses lähtuma rohkem isiklikest huvidest ning kaldutakse olema hoolimatud teiste suhtes, s.t. käitutakse egoistlikult. See primitiivne "võitlus ellujäämise eest" võib ilmneda näiteks iseenese agressiivse maksmapanekuna, jõuvõtetena ja kõrkusena. Lisaks on uuringud näidanud, et stress pärsib intellekti toimimist, mis alandab intelligentsust ja loovust. Vaadake pilti all.


TM arendab põhiturvatunnet

Aju-uurimine on kinnitanud, et TM arendab põhiturvatunnet ja aju kõrgemate keskuste koherentsust. See on seotud nende keskuste kasvava domineeriva mõjuga, tuues kaasa positiivse, rahuliku, loova ja altruistliku käitumise. Vaadake "Teadvuse areng"


xxx