Kuidas areng toimub TM-i abil

Kokkuvõtte

TM pole õpetus, usk või filosoofia vaid on ajutöö korrastatud tööviisi treenimistehnika.

TM-i aktiivne "mõjur" on "transtsendentaalne teadvus", mis on lihtsalt täieliku meelerahu seisund. See on teadvuse loomulik, kõige rahulikum seisund, milles meel on täiesti rahulik ja vaikne - ei ole isegi mõtteid. Seepärast nimetakse seda ka "puhtaks teadvuseks".

Selle seisundi objektiivne tunnusmärk on erakordselt kõrgel määral korrastatud ajutöö. Selle korduva kogemuse läbi TM-i praktika jooksul, õpib aju ära töötama kasvaval määral korrastatul viisil ka tegevuses. Selle tagajärg on, stressi esiletoovad allteadlikud häired (ohumälud jne) vähenevad ja aju algab töötama efektiivsemalt ja rohkem kooskõlastatult. Need efektid on hästi tõestatud ulatusliku uurimise poolt.


Tehnika on vajalik

Selle täiesti tasakaalustatud ja stressivaba seisundi kogemine sponstaanselt on võimalik aga toimub väga haruldaselt. Ka Indias peeti selle kogemist tavaliste meditatsioonide kaudu raskeks ja haruldaseks.

TM on Maharishi Mahesh Yogi poolt taastatud iidsel veedateabel põhinev tehnika, mille abil on võimalik kogeda täielikku meelerahu kergesti ja reeglipäraselt. See põhineb veedateabe edasijõdnud arusaamal loodusest, vaadake "Veeda ja moodne teadus".

TM-i jooksul on eriti aju kõrgemad keskused (AKK) aktiivsed. See tegevus on kõrgel määral korrastatud ja koherentne. Kui inimene kogeb TM-i kaudu reeglipäraselt koherentsust, siis korrastatus ehk koherentsus ja seega ka ajutegevuse efektiivsus AKK-is säiluvad igapäevases tegevuses kasvaval määral. Selgitame seda detailsemalt allpool.

  1. TM-i stressi alandav mõju.

  Stressi alandamiseks on eriti vaja parandada stressitaluvust, sest see on põhifaktor, mis määrab inimese keskmise stressitaseme. Selle kohta on tehtud mitmeid teaduslikke uuringuid, Vaadake: "Stressitaluvuse areng". Eriti huvitav on lennuväe pilootide seas läbiviidud uuring:

  2. TM-i ajufüsioloogiat arendav mõju

  Uuringutega on tõestatud, et TM toob kaasa ajutegevuse arengu, eriti kõrgemates ajukeskustes. Algajal ei ole tavaliselt ajuvõnked erinevates ajuosades omavahel kooskõlas (on mittekoherentsed). Koherentsus kasvab praktika käigus. Allolev diagramm kujutab koherentsust valgete "lainetena". Mida rohkem on "lainetust", seda suurem on erinevate ajuosade vaheline kooskõla (parempoolne diagramm näitab edasijõudnud mediteerija ajulainete koherentsust). Detailsemaks selgituseks klikkige alloleval pildil.

  Klikkige pildil

   Ajuarengu tulemused

   Ajuvõngete koherentsust on seostatud muuhulgas loovusega, intelligentsusega ja psüühilise tasakaaluga. See peegeldab ilmselt ajufüsioloogia arengut optimaalsema tegevuse suunas. Varem ei ole sellist arengut peetud võimalikuks, eriti täiskasvanute seas. Vaadake:

   Inimeste juures, kes on jõudnud kõrgemate teadvuseseisunditeni TM-i kaudu, on leitud, et ajutegevus muutub enneolematult stabiilseks ja kõrgkoherentseks. See avastus on kooskõlas iidsete Veedadega, kus on öeldud, et inimene on siis kõikumatu - ka dünaamilises tegevuses täiesti rahulik ja tasakaalus.

Kuna TM erineb suuresti teistest tehnikatest, ei ole teaduslikku alust oletada, et need tulemused kehtivad ka teiste meetodite puhul. Vaadake ka "Aju-uurimne näitab, et meditastioonid erinevad..."

  Video

  "Consciousness, Creativity and the Brain". Filmilavastaja David Lynch koos kvantfüüsika eksperdi John Hagelini, ja aju-uurija Fred Travisega. Seminar Emersoni Filmikolledzi õpilastega ja õpetajatega Bostonis. David Lynch räägib oma kogemustest, kuidas TM on arendanud tema loovust ja teadvust. John Hagelin arutab loovuse ja teadvuse loomust kvantfüüsika lähtekohast. Fred Travis näitab, kuidas TM muudab ajutegevuse kasvaval määral koherentsemaks ja täiuslikumaks.


  Täiendavad tekstid

 • Kuulsa mediteerija isiklikud kogemused TM-ist. Filmilavastaja David Lynchi intervjuu USA ajakirjas TIMES. Eestikeelne väljavõte.
 • Eneseteostumisest ja teadvuse arendamisest. Täiendav selgitus, kuidas stressi alandamine ja kõrgemate ajukeskuste areng soodustab eneseteostumist.
 • Mis on valgustus?
 • TM on turvaline. TM ei manipuleeri ajuga, vaid soodustab loomulikku arengut optimaalse korrastatuse suunas. Vaadake lehek. "TM-i turvalisus", eriti "Mispärast TM on turvaline"
 • "Kuidas veedatsivilisatsioon arendadas oma teavet ". TM põhineb üllatavalt edasijõudnud teabel looduse seaduste kohta.
 • "Meditatsioonid erinevad üksteisest suurel määral". Aju-uurimise objetkiivsed meetodid on näidanud, et TM erineb oluliselt teistest tehnikatest.

Tagasi leheküljele "Teadvuse areng"

Sisukord


Sisukord

Teadvuse areng
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg