Kuidas töötab TM?

Dr Jaan Suurküla

Aju "õpib" töötama kooskõlastatult

Ajuuringu lähtekohast on TM-i harrastamine ajuõppeprotssess milles aju õpib töötama kasvaval määral kooskõlastatult.

TM-i aktiivne tegur on teadvuse kõige rahulikum, loomulik seisund, täielik meelerahu. Seda nimetatakse "puhas teadvus" kuna pole mõtteid - ainult sügav rahu. Puhas teadvus tekkib automaatselt TM-i tehnika abil.

Korrastatut ajutööviis

Puhta teadvuse seisundis töötab aju palju korrastamatult ja kooskõlastatult kui tavaliselt. Seda on ajutöö uuring avastanud.

Vaadake videot mis näitab kuidas koherentsus tekkib ajus TM-i praktika puhul (klikkides pildil jõuate selle seletusele ning videole:)

See töövis kinnistub reeglipärase selle seisundi kogemusega. Ajufüsioloogiliselt on see õpeprotsess, milles aju, kordumise läbi, õpib töötama pidevalt kooskõlastatult samuti kui TM-i harrastamise puhul.

Kooskõla ajus TM-i puhul kandub üle tegevusesse

See tähendab, et see kooskõlastatut töövis mis alguses ainult toimub TM-i praktika puhul, kandub üle tegevusesse. See on seotud kvaliteetsema ja efektiivsema ajufunktsiooniga, mis tähendab selgem mõtlemine, arukus, loovus ja parem keskendusvõime. See on ka seotud emotsionaalse stabiilusega, madala ängistusega, hea meeleoluga, suurema stressivastupanuvõimega ja kõrgema inimarengu tasemete tunnusmärkidega.

See kooskõla kajastub ajuvõngete sünkroonsusena, nn. koherentsus (EEG coherence pildil allpool). Pilt näitab seost koherentsuse ja erinevate näitajate vahel.


Soovitame järgmiseks seda lugeda: Mispärast tehnika peab töötama automaatselt.

Süvenemiseks

  • Põhjalikumat seletust, kaasarvatud ajuvõngete diagrammid leiate siin "Teaduslikult kinnitatud ajuarendav efekt".
  • Teadvuse areng

  • Järgmisele teemale:
    Vastupanu stressile

    Sisukord