Haiguste algpõhjus

"TM-il võib olla tähtis mõju tervisele kogu maailmas, sest see vähendab efektiivselt kollektiivset ja isiklikku stressi, mis on tähtsamate haiguste algpõhjus."
Global health care journal. World Medical Association.

[See lehekülg on veel keeleliselt parandamata. Palun arusaamist /Jaan Suurküla]

Vastupanu stressile

TM maandab stressi taset püsivalt

Kroonilise stressi paranemine

Igasugune rahustav meetod, näiteks lõõgastumine, jooga, biofeedback jne, saab ajutiselt vähendada stressi taset. Kuid see kehtib parimal juhul mõni tund. Selleks et saavutada püsivat stressi taseme vähenemist on vaja parandada stressi taluvust. Kõige parem näitaja selle kohta on kroonilise stressi vähenemine. TM-i kohta on olemas ulatuslikud tõendid. Esitame mõned näited selle kohta allpool.

MÄRK: Täiendame viidetega varsti, senini saame huvilistele saata veel publitseerimata artiklit, mis võtab kokku need uuringud: "Orme-Johnson DW, Barnes VA, Schneider RH. Effects of the Transcendental Meditation Program on Cardiovascular Risk Factors and Clinical Events. American Psychological Association; Expected publication August 2011."

  Kõrge vererõhu paranemine

  Uuring kõrge vererõhu alal, on korduvalt kinnitanud, et TM parandab kõrget vererõhku. USA südameekspertide organisatsioon - American Heart Association leiab, et TM on ainus meditatsiooni tehnika mille kohta on olemas tõendid et alandab vererõhku. Rohkem selle kohta

  USA Tervishoiuamet (National Institute of Health - NIH), kes ainult toetab kui leitakse, et uuritud meetodil on olulised ja hästi tõestatud efektid, on kokku andnud 25 miljonit dollarit TM-i uurimisele.

  Suremuse vähenemine kõrge vererõhu puhul

  TM-i harrastavatel vanematel inimestel, kellel oli kõrge vererõhk, on 23% vähem suremus 18 aasta jooksul, võrreldes mitte-mediteerijatega. Vaadake The Guardian.

  Pärgarterite haiguse paranemine

  Krooniline stress on tähtis südame pärgarterite haiguse põhjustav faktor. Üks uuring leidis, et TM vähendas südame ja veresoonkonna haiguste komplikatsioone 50% üheksa aasta jooksul. Selline tulemus on ainult võimalik kui stressi tase vähenb olulisel määral.

  Kroonilise post-traumaatilise sündroomi paranemine

  Kogemused, sealhulgas neli teaduslikud uurimised, on näidanud, et TM toob juba 2-3 kuu jooksul kaasa olulist paranemist. Selle tõttu on Pentagon (USA kaitseministeerium) otsutanud rahastada, 2,5 miljoni dollariga, uurimist TM-i parandava toime kohta selle sündroomi puhul.

  See on raske kroonilise stressi seisund, mida tavaliste ravimeetoditega on suudetud ainult osaliselt ravida, sedagi peamiselt sümptomite summutamise kujul, mis pole saanud parandada. Vaadake Pentagon rahastab TM-i...

Stressi taluvuse paranemine

  Aju-uuringuga avastati stressitaluvuse kiire kasv

  Stress tugeva valu korral vähenes 40-50% juba peale 5-kuulist TM-i praktikat. Enne TM-i tekkis tugev stressi reaktsioon, mis tõi kaasa suurt aju ärritust (punakad punktid ajupiltidel ülal vasakul). Peale 5 kuulist praktikat oli ärritus palju väiksem sama valu puhul (pilt paremal ülal). Pole varem tuntud, et stressi reaktsioon valu puhul saab väheneda suurel määral ilma kunstlike meetmete kasutamiseta. Tulemus ühtib teiste samalaadsete uuringutega, mis on avastanud TM-iga kaasneva olulise stressitaluvuse kasvu.

  Rohkem sellest

  Rootsi lennuvägi leidis olulist stressi taluvuse paranemist

  Rootsi lennuväe pilootide seas mõõdeti enne ja pärast üheaastast transtsendentaalse meditatsiooni praktikat selle mõju vaimse stressi taluvusele, mis on seotud turvatundega. Peale üheaastast TM-i praktikat paranes mõõdetud, stressitundlikkust põhjendav nõrk turvatunne samal määral kui parimate psühoteraapiameetoditega oleks saavutatud parimal juhul 20 või enama aastaga.

  Pole varem arvatud, et turvatunnet on võimalik nii kiiresti parandada. See kinnitab, et TM efektiivselt eemaldab sügavaid häireid, mis põhjustavad nõrka turvatunnet ja sellega seotud madalat stressi taluvust.

  Rohkem sellest

  Stressiprobleemi lahendus - stressitaluvuse tõstmine

  Varem on arvatud, et stressiseisund tekib peamiselt väliste "stressivate" tingimuste tõttu. Uuringud on aga tõestanud, et selle peapõhjuseks on madal stressitaluvus. Järelikult on stressiprobleemi lahendamiseks vaja tõsta stressitaluvust.

  Vaadake ka Stressitaluvuse areng

  Rohkem sellest

Võrdlus teiste vaimsete tehnikatega

American Heart Association (AHA) - TM on ainus meditatsioni tehnika mis alandab vererõhku

AHA mis määrab USA arstide praktikat südamehaiguste puhul on teatanud et arstid peaksid soovitama TM-i kõrge vererõhu puhul. See arvamus põhineb ulatusliku uuringute analüüsil mille järeldus oli et TM on ainus meditatsiooni tehnika mille kohta on olemas usaldavad teaduslikud tõendid et alandab kõrget vererõhku. Rohkem selle kohta.

Metaanalüüs leidis et TM-il on ainus vaimne meetod millel on vererõhualandav efekt

AHA analüüs kinnitab Kentucky Ülikooli järeldust. Seal tehti põhjalik metaanalüüs erinevate vaimsete tehnikate stressiga seotud vererõhu maandava efekti kohta (metaanalüüs on metoodika mitmete uurimuste tulemuste hindamiseks).

Metaanalüüs hõlmas kõiki projekte, kus oli uuritud tavaliste vaimsete meetodite vererõhku alandavat mõju, sealhulgas lõõgastumistehnikad, biofeedback, stressivähendamismeetodid ja meditatsioonid. Leiti et TM on ainus vaimne meetod, mis püsivalt vähendab stressiga seotud vererõhku statistiliselt olulisel määral. See tähendab teiste sõnadega, et TM on ainus vaimne meetod, millel on teaduslikult kinnitatud püsiv stressi maandav efekt. Kõik meetodid, mis toovad kaasa lõõgastust ja rahu maandavad vererõhku ajutiselt, aga selleks et püsivalt maandada vererõhku on vaja tugevdada stressi taluvust (vaadake järgmine peatükk).

Allikas: "Blood Pressure Response to Transcendental Meditation: A Meta-analysis". Am J Hypertens, March 2008; 21:310-316

Rohkem selle kohta


Arstide soovitused

 • Arstide ülemaailmne organisatsioon World Medical Association on oma ajakirjas "Global Health Care" avaldanud artikli, kus soovitatakse kasutada stressi alandamiseks TM-i. "Meeting the Healthcare Challenges of the Future - Moving from Disease Care to Healthcare". (On pdf formaadis, nõuab maksuvaba Adobe Readerit, mis töötab automaatselt ja on lihtne installeerida Adobe Websaidist).
 • Väljavõte: "TM-il võib olla tähtis mõju tervisele kogu maailmas, sest parandab efektiivselt kollektiivset ja isiklikku stressi, mis on tähtsamate haiguste algpõhjus. Ennetades neid haigusi, võiks ülemaailmne tervishoid saavutada TM-i abil oma tähtsaima eesmärgi - asendada haiguste ravi haiguste ennetamisega."

 • USA arstid, kes praktiseerivad TM-i, on avanud veebilehe "Ask the doctors" (küsige arstidelt), mis kajastab TM-i mõjusid mitmekülgselt.

 • Rootsis toetavad TM-i arstid. Rootsi arstide grupp soovitab stressi vastu TM-i. Rootsis on 500 arsti õppinud TM-i. On loodud organisatsioon "Arstid TM-i toetuseks". Nende referentsgrupp koosneb seitsmest arstist, kellel kõigil on TM-i kasutamise ja paljude oma patsientide ravitulemuste alusel 20-30 aastane isiklik kogemus. Nende ametlik järeldus on:
  "TM on unikaalne ja efektiivne meetod stressi alandamiseks, mistõttu seda tuleks ulatuslikult kasutada kogu ühiskonnas."

 • Dr. Robert Schneider, stressist tingitud südamehaiguste uurija, on kirjutanud TM-i ennetava mõju kohta stressist põhjustatud südame-veresoonkonna haigustele raamatu "Total Heart Health", vaadake "Total Heart Health" .

Fond stressi alandamiseks kooliõpilastel

Kuulus filmire?isöör David Lynch on loonud fondi koolilastele TM-i õpetamise toetamiseks, vererõhu ja teiste stressikomplikatsioonide ennetamiseks. Vaadake: Helping children with high blood pressure

Ajaleheartiklid

CNN.jpg "Meditation benefits patients with heart disease" ("Meditatsioon on kasulik südamehaigustega patsientidele.") CNN, 13 juunil 2006. (Reuters). TM-i abil vähenes 103 südamehaigel vererõhk ja suurenes vastupanu insuliini toimele. Uuringud kestsid ainult 16 nädalat. Vastupanu nõrgenemine insuliini toimele põhjustab tüüp-2 diabeeti, mis on koos kõrge vererõhuga kroonilise stressi tulemus. Need tulemused kinnitavad teisi uurimistulemusi, mis näitavad, et TM-il on efektiivne stressimaandav mõju. Tulemused on kooskõlas teiste teaduslike avastustega, mis kinnitavad, et TM-i mõju ilmneb kiiresti. Uuringuid rahastas USA Tervishoiuamet (National Institute of Health). Uurimisprojekti juht Dr. C. Noel Bairey Merz ütles:

"Südame-veresoonkonnahaiged, kes tahavad teha kõik võimaliku oma tervise parendamiseks, peaksid mõtlema TM-i õppimisele ja kasutamisele"

Sarnased (aga vähem ilmekad) artiklid ilmusid ka New York Times-is ja Washington Postis:

 • nytlogo153x23.gif High Blood Pressure? Meditation May Help. New York Times, 13 juuni 2006.
 • WashingtonPost.jpg Meditation May Help Heart Patients Washington Post 12 juuni 2006
 • forbes1.gif Meditation Calms Blood Pressure, Too(Meditatsioon alandab kõrget vererõhku). Forbes, 9 veebruaril 2005.
 • bbcnews.jpg Meditation lowers blood pressure (Meditatsioon alandab kõrget vererõhku ) BBC News, 2 augustil 1999
 • Transcendental Meditation Lowers Blood Pressure in Black Adolescents Medical College of Georgia, Science News, aprill 2004

Mõned teaduslikud artiklid

 • Blood Pressure Response to Transcendental Meditation: A Meta-analysis. Am J Hypertens, March 2008; 21:310-316
 • Long-Term Effects of Stress Reduction on Mortality in Persons >55 Years of Age With Systemic Hypertension. Am J Cardiol 2005;95:1060-1064.
 • A randomized controlled trial of stress reduction in the treatment of hypertension in African Americans during one year. American Journal of Hypertension, 18(1): 88-98, 2005.
 • Impact of Transcendental Meditation on ambulatory blood pressure in African-American adolescents. American Journal of Hypertension 17: 366-369, 2004.
 • A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension 26: 820-827, 1995.

Järgmisele leheküljele:
Parem tervis

SisukordSisukord

Lühikokkuvõtte
Kuidas töötab TM?
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg

Huviavaldus