"Teeb õpetamise kergemaks"

"Minu kogemused õpetajate ja õpilastega, kes kasutavad TM-i, näitavad, et see vabastab stressi ning teeb õpetamise ja õppimise palju kergemaks… "

Dr. George Rutherford.
Keskkooli rektor üle 25 aasta, Washington, D.C. ja Maryland, USA. Tema koolis on kasutatud TM-i üle kümme aastat


Kokkuvõtte

 • Ulatuslikud kogemused koolidest näitavad, et Teadvusel Põhinev Haridus, milles Transtsendentaalne Meditatsioon (TM) on põhiline meetod, soodustab oluliselt kooliõpilase arengut nii inimesena kui õpilasena.
 • Vägivald, kiusamine ja keskendushäired vähenevad suurel määral, mida objektiivselt kinnitavad kaks auhinda mida anti märkamisväärse positiivse muutuse tõttu.
 • Õppetulemused paranevad samuti märkamisväärselt.
 • Uuringud näitavad kasvavat vastupanu stressile, mille tõttu kaovad stressiga seotud agressiivsus ja rahutus.
 • Ajutegevus areneb kasvava kooskõla ja korrastatut tööviisi suunas. See seostub parema intelligentsuse, loovuse, sõbralikkuse, kõrgema eetika, emotsionaalse tasakaalu ning eneseteostumise arenguga.
 • Senini on kolm riiki ametlikult viinud TM-i kõikidesse koolidesse, ulatusliku positiivse kogemuse tõttu koolides kus seda on rakendatud (üle 200.000 õpilasi).


Viimane uudis

Maharishi Instituut võitis auhinna haridusjuhtide globaalsel tippkohtumisel


Globaalsel haridusjuhtide tippkohtumisel Bahrainis 2010 a. oktoobris võitis Maharishi Instituut Johannesburigis "parima seemiku auhinda" (Best Seedling Award) suure häälte enamusega.

"Auhind tunnustab uusi hariduse mudeleid, millel on potentsiaal parandamaks hariduse tulemusi innovatiivse, skaleeritava ja replikeeritava äri mudeli abil, mis on võimeline töötama erilistes riikides ja rajoonides."
Transtsendentaalne Meditatsioon mängib instituudis keskset rolli tudengite kõigekülgseks arenemiseks.

Rohkem selle kohta

Edukas kooli vägivalla ja kiusamise eemaldamine

Koolides erinevates kultuurides ja maailmaosades, kus rakendatakse Transtsendentaalset Meditatsiooni on vägivald ja kiusamine kadunud. Tahame eriti nimetada paar kooli, kes on auhinnatud selle eest, kuna auhindamine on objektiivne olulise muutuse kinnitus.

 • Varem rahutu kool Iisraelis sai riikliku haridusameti auhinda
 • Daiburia keskkool Israelis, kus praktiseeritakse TM-i, on saanud auhinda israeli riikliku haridusameti käest eduka rahu loomise eest endiselt väga vägivallases koolis ning kooli muutmise eest israeli tipptasemele õppesaavutuste suhtes.

 • Varem rahutu kool Kalifornias muutus rahulikuks TM-i abil
 • Koli direktorit Jime Dierke valiti "2007 a. parimaks põhikooli direktoriks" USA-s. Põhjus oli et ulatuslik vägivald tema koolis vähenes suurel määral ning õpetulemused paranesid olulisel määral. Direktor ütleb, et TM oli muutuse põhjus.

  Rohkem selle kohta  Briti kooli inspektsioon:

  Väljavõtte aruannest:

  "Kool tagab erakordsed tingimused õpilaste vaimse, kõlbelise, ühiskondliku ja kultuurilise arengu jaoks."

  See oli järeldus nende inspektsioonist Maharishi koolis Skelmersdalis 2009.

  Rohkem selle kohta


  David Lynchi fond toetab levingut

  Davi Lynch Kuulus filmilavastaja David Lynch on asutanud fondi kooliõpilastele TM-i õpetamise toetamiseks, mis on rahastanud ka mitmeid Põhja- ja Lõuna-Ameerika koolide projekte.

  Põhjus Lynchi suure panusele on et ta on oma enda silmadega korduvalt näinud kuidas rahutud ja vägivallased koolid muutuvad positiivselt (mida ka kaks ülal nimetatud auhinnad kinnitavad). Allpool on lühike audio milles Lynch räägib just ülalnimetatud Kalifornia kooli muutuse kohta. [Opera brauseris on vaja klikkida 2-3 korda noole peale allpool]:

  Link David Lynchi Fondi leheküljele informatiivsete videodega TM-i tulemuste kohta koolides: "Schools."


  Oluline õppetaseme ja koolisaavutuste paranemine

  TM ei lahenda ainult ditsipliini ja vägivalla probleemid, vaid annab märkamisväärseid tulemusi ka koolides, kus on põhiliselt hea olukord. Allpool esitame mõned näited.

  Maharishi kool Fairifieldis, USA-s

  Pildid TM-i koolist, Fairifield Iowa


  USA-s Iowas on kool, mis rakendab teadvuse arengul põhinevat haridust, tegutsenud 20 aastat ("Maharishi School, Fairfield, Iowa"). Kooli tulemused on erakordsed. Näiteks:

  • Klassid on pidevalt tipp 1% seas USA riiklikes oskustaseme testides.
  • Korduvad võidud rahvusvahelistes, riiklikes ja osariiklikes võistlustes matemaatika, loodusteaduse, kunsti, teatri, fotograafia, poeesia, ja kirjanduse alal.
  • Rohkem finaliste võistlustes, mis nõuavad loovat probleemilahendusvõimet, kui ühelgi teisel koolil maailmas. Vaadake ka "Maharishi kool taas maailmameister" allpool.
  • Spordis suur edu. Näiteks 17 võitu osariigi esivõistlustel tennises viimase 15 aasta jooksul.

  Allikas: Raamat "A Record of Excellence", klikkige pildil paremal.

  Siiski, Maharishi koolid ei ole eliitkoolid. Vanemad vastavad elustandardilt elanikkonna keskmisele tasemele. Enne, kui õpilased alustavad õppimist Maharishi koolis, on neil tavaliselt keskmised hinded. Aga aasta või paari jooksul tõusevad nende hinded kõrgtasemele.


  Maharishi kool taas maailmameister (2007)

  Maharishi Iowa kooli (MSAE) õpilaste meeskond võitis taas rahvusvahelise võitluse "Destination Imagination", milles tuleb etteantud materjalidega lahendada teatud keeruline ülesanne. Seekord tuli ehitada töötav arvuti ainult vasktraatide ja naelte abil. MSAE meeksond võitis ka "Renaissance" auhinna, mida antakse harva erakordse loovuse tähistamiseks.

  See võit kinnitas taas MSAE juhtivat positsiooni selle võistluse ajaloos, milles MSAE meeskonnad on võitnud või jõudnud 10 parema sekka võrreldamatult tihedamini kui üksi teine kool maailmas.

  Kommentaar

  Maharishi kooli edu "Destination Imagination-is" näitab, et teadvusel põhinev haridus arendab võimet loovalt ja arukalt rakendada oma kooliteadmisi praktikas. See tähtis hariduse aspekt ei tulene automaatselt teadmiste omandamisest, vaid nõuab teadvuse igakülgset arengut, nii nagu see toimub Maharishi koolides.

  Lõik videost Maharishi kooli kohta, mida tegi USA TV-kanaal CBS (2:26 min).

  Link Maharishi koolile Fairfieldis  Maharishi kool Inglismaal

  Skelmersdalis, Inglismaal on Maharishi kool tegutsenud alates 1986. Nagu Fairfieldi koolil, on ka sellel koolil olnud erakordselt head saavutused. Oleme uueti saanud video sellest koolist.  Tudengite kogemused TM-ist

  Mõned näited intervjuude seas, mida tehti seoses uurimisega USA ülikoolis "American University" Washingtonis.

  "...Ma reageerin stressile nüüd teisiti. Võin nüüd olukordadest tagasi tõmbuda, olla rahulikum ja reageerida tõhusamalt ning loomingulisemalt. Kõik on parem - keha tunneb end paremini, uni on parem."
  Tasha Daniels

  "Mu TM praktika võimaldab mul olla rahulikum. Samal ajal lubab see mul enam keskenduda ja kiiremini reageerida - jääda puhkavalt erksaks, mis võimaldab efektiivsemalt kohaneda töö ja kooli vajadustega. See võimaldab mul olla ka suhetes teistega enesekindlam, kaalutlevam ja hoolivam. "
  Quintin Jose Pastrana

  Mitmeid kogemusi leiate veel siit: Benefits reported by university students who participated in the American University TM study


  TM soodustab inimsuse arengut - eetika põhialust

  Maharishi koolist

  "Kujutlege kooli, kus pole lukkusid või kus teadetetahvlil ripub viis dollarit sedeliga, millega palutakse omanikul see sealt kaasa võtta... Õpetajad räägivad, et õpilastel on pärast koolitööd rohkem energiat kui enne seda... Lapsevanemad teatavad, et lapsed on reedeti rahulolematud, kuna nädalalõppudel õppetunde ei toimu."
  Allikas: A record of excellence, Introduction.

  Siiski, Maharishi koolis ei rõhutata eetikareegleid. Kogemused on näidanud ja teaduslikud uurimused kinnitanud, et TM arendab spontaanselt eetilist käitumist. Tõeline kõrgeetiline käitumine ei põhine reeglite teadmisel, vaid kaastundlikul ja armastaval hoiakul teiste vastu. See areneb kasvava eneseteostumisega, mis omakorda areneb TM-i praktikat kasutades, vaadake ka "Inimlike väärtuste areng kooli õpilaste juuures"


  Keskendushäirete ja rahutuse (ADHD)paranemise kohta

  Kogemused ja uuringud näitavad, et TM parandab keskendushäireid ja rahutust märkamisväärselt kiirelt

  Rohkem selle kohta


  Teaduslikud uuringud kinnitavad TM-i arendavat toimet

  TM-i kohta on tehtud üle 600 teadusliku töö . Uurimused on tehtud rohkem kui 200 ülikoolis ja avaldatud rohkem kui 100 teaduslikus ajakirjas.

  Dr Suurküla on teinud eestikeelse ülevaate tähtsamate uuringute kohta, vaadake "Transtsendentaalne meditatsioon- ajutegevuse optimeerimine ainulaadse teadvuse neljanda seisundi kaudu".

  Väljavõtte:

  "Uurimused näitavad, et TM kutsub esile sügavat loomulikut rahu seisundit, transtsendentaalset teadvust, mida iseloomustab sügav puhkus ja neurofüsioloogia terviklik toimimine. Selle seisundi korduv kogemine kinnistab aju kasvavalt tervikliku ja koherentse tegevuse.

  Allpool leiate kooliharidust käsitlevate teaduslike allikate ülevaatliku nimekirja (inglise keeles). Jälgides linke, leiate viited. Vaadake ka "Research", kus leiate valitud kokkuvõtteid.

  Kuna TM erineb suuresti teistest tehnikatest, ei ole teaduslikku alust oletada, et need tulemused kehtiksid ka teiste meetodite puhul. Vaadake ka "Aju uurimne näitab, et meditastioonid erinevad..  TM-i rakendamise kohta koolides

  Viimastel aastatel on palju toimunud. Kolm riiki on TM-i viinud koolidesse, ja ka teisiti on TM-i ametlikult tunnustusatut.

  TM võetakse kasutusele Ameerika koolides

  Põhja-ja Lõuna-Ameerikas on TM-i mõju kooliõpilastele äratanud viimastel aastatel suurt tähelepanu meedias ja mitmed koolid on otsustanud kasutada TM-i. TM-i õpetamist koolides toetavad suuremad USA fondid General Motors, Daimler-Benz, Chrysler ja Kellog Foundation.

  TM on Lõuna-Ameerikas levinud viimasel ajal kiiresti. 2009 aa. alguni oli üle 120.000 kooliõpilasi õpinud TM-i. Kogemused on olnud väga positiivsed, vaadake Tsiili hariduse eksperdid soovitavad TMi ja Peru valitsuse ametlik ajakiri "El Peruano" soovitab koolidele TM-i.

  Eriti suured grupid on loodud Peruus, Boliivias, Brasiilias, Ekvadoris, Trinidadis, Paraguays, Venetsueelas, Kolumbias ja Tšiilis, kuid huvi on kasvamas ja sellega tegeldakse igas Ladina-Ameerika riigis. Pildil meditatsioon Brasiilia koolis. Ventsueelas on hiljuti ülikool 40.000 üliõpilastega võtnud TM-i õpetajad tööle TM-i õpetamiseks kõikide nende õpilastele. Vaadake ka piltide galerii mõnedest Lõuna-Ameerika koolidest.

  Uudis 1: Kolm riiki viivad TM-i koolidesse

  Positiivsete kogemuste tõttu otsustasid 2010 algusel kolm riiki viia TM-i kõikidesse koolidesse: Ekvador, Guatemala ja Paraguay.

  Uudis 2: Miljon õpivad TM-i Rio de Janeiro koolides

  Koostöös David Lynch Foundationiga viib Rio de Janeiro nüüd TM-i kõikidesse linna koolidesse, kokku miljoni õpilastega. Vaadake AFP video.

  Veel uudiseid rakendamise kohta  TM võetakse kasutusele Hiina koolides

  Hiinas on kooliharidusel kõrge prioriteet (valitsuse prioriteetidest hulgas kolme tähtsama seas). Soovitakse arendada oma kooliõpilastes optimaalset õppimisvõimet ja ka eetikat. Hiinas, kus tuntakse kõiki olemasolevaid tehnikaid, on leitud, et Maharishi transtsendentaalne meditatsioon on eriti väärtuslik, kuna se arendab õpilast mitmekülgselt, sealhulgas ka inimesena. Pilt üleval konverenstist mida Hiina haridusministeerium korraladas koostöös Mahaharisihi ülikooliga Hiina koolijuhtide ja õpetajate jaoks. Sellel oli 500 osavõtjaid. Korraldati selliseid konverentsi mitmes kohas Hiinas.

  Pilt allpool näitab Hiina kooli õpilased koos Ashley Deans-iga, Maharishi Fairfieldi kooli direktor.

  Eriti arvestati sellega, et Maharishi Kooli õpilaste erakordsed saavutused tõendavad tegelikus elus, et TM arendab ajutegevust olulisel määral.

  Viiakse sisse samm-sammult, alustades piiratud projektidega (on ka vaja kõigepealt välja õppetada TM-i õpetajaid suures arvus). Senini on 4000 õpilased õpinud TM-i.  Lisa 21 mail 2010

  Hiljuti käis Hiina delegatsioon Maharishi koolis USA-s ja sõlmis koostöölepingu. Delegatsioon oli eriti imponeeritud Maharishi kooli edukusest. Allpool vasakul sõlmib delegatsiooni juht härra Zang Yunwu lepingut. Paremal külastatakse Maharishi kooli klassi.


  Koolijuhtide kogemused

  On üldine kogemus, et kui õpilased hakkavad harrastama TM-i, rahunevad nad kiiresti, keskenduvad paremini ja suhtlevad positiivsemalt omavahel ja ka õpetajatega. Koolides, kus harrastatakse TM-i, on vägivald haruldane ja õppetulemused riiklikul tipptasemel.Tsitaat:

  Rutherford"Minu kogemused õpetajate ja õpilastega, kes kasutavad TM-i, näitavad, et see vabastab stressi ning teeb õpetamise ja õppimise palju kergemaks… TM ja teadvusel põhinev haridusprogramm muudavad meie koolid palju paremaks ning vähendavad sügavat stressi, mis soodustab koolivägivalda ja üldse igasugust vägivalda ja terrorismi maailmas".

  Dr. George Rutherford
  Keskkooli rektor üle 25 aasta, Washington, D.C. ja Maryland, USA

  Allpool video tema kogemuste kohta endisest rahutust koolist, kus on kasutatud TM-i üle kümne aasta.

  Video mitmete USA koolijuhtide kogemuste kohta leiate siin.

  Rohkem selle kohta: Comments [on TM] from educational leaders


  Fataalne viga nüüdisaegses hariduses

  Dr. Ashley Deans, kes on 20 aastat juhtinud ülalnimetatud erakordselt edukat Maharishi kooli, leiab, et tänapäevane haridus kannatab suuresti seetõttu, et õpilased pannakse stressi alla ja ei tehta midagi õpilaste täiusliku arengu heaks inimestena::

  "Nüüdisaegset haridussüsteemi halvab saatuslik viga. Hulk aju tippuurijaid on teatanud, et selle asemel, et arendada lapsi täielikult elus edu saavutama, kahjustab nüüdisaegne haridus tegelikult laste aju...

  Lahenduseks on transtsendentaalse meditatsiooni (TM) tehnika ja teadvusel põhinev haridus, et äratada õpilase aju täielikule loovale toimimisvõimelisusele."

  Ashley Deans, Ph.D., Direktor, Maharishi kool, Fairfield Iowa

  Rohkem selle kohta


  Järeldus

  Ulatuslikud uuringud ja kogemused rohkem kui 200-st Maharishi koolist kinnitavad, et teadvusel põhinev haridus tagab õpilaste täiusliku arengu ja annab mitte ainult teadmise, vaid ka erakordse võime seda loovalt ja intelligentselt rakendada.

  Sellepärast saab kindlasti ennustada, et TM-i sisseviimine Eesti koolidesse lahendaks olemasolevad suured stressi probleemid õpetajate seas, eemaldaks vägivalda ja kiusamist, ning tõstaks eesti õpilaste oskustaset ja edukust olulisel määral.

  Transtsendentaalne Meditatsioon arendab arukaid, intelligentselt ja iseseisvalt mõtlevaid inimesi, kes on võimelised käituma vastutustundlikult, altruistlikult, laia silmaringiga ja armastava hoolitsusega kaasinimeste, looduse ja maailma vastu.


  Lingid


  Järgmistele leheküljedele:

  TM-i tulemused tööelus, alternatiivselt: TM-i turvalisus


  Sisukord