Psühhoosi ennetav

"Psühhoosi haigestumise sagedus näib TM-i harrastajate seas olevat 150-200 korda madalam kui mitteharrastajate seas".

Professor Jan-Otto Ottoson, Rootsi tervishoiuameti peapsühhiaater.


TM-i turvalisus

Stabiliseerib isegi kõige ebastabiilsemaid inimesi

Dr. Jaan Suurküla

Kokkuvõtte

Parim meetod vaimse tehnika turvalisuse hindamiseks on, kuidas see möjub eriti tundlikele ja ebastabiilsetele inimestele. Selles artiklis esitlen uuringud, mis näitavad, et TM on nii turvaline, et isegi kõige ebastabiilsemate inimeste juures on tal oluline stabiliseeriv ja kaitsev mõju.

Allpool esitatud ning teised uurimised TM-i kohta näitavad selgesti, et sellel tehnikal on võimas stabiliseeriv ja vaimset tasakaalustatust parandav mõju. Isegi psühoosid ja kroonilised depressioonid on paranenud. Selle põhjuseks on, TM arendab aju tööd kasvava kooskõlastatuse suunas.

Sisukord

 1. Psühhoosi sagedus oli erakordselt madal TM-i harrastajate seas
 2. Stabiliseeriv mõju psühhoosi algstaadiumile
 3. Uuring kinnitas psühhoosi parandavat efekti
 4. Kuidas saab TM ennetada psühhoosi?

1. Erakordselt madal psühhoosi sagedus TM-i harrastajate seas

 • Rootsi uuring
 • Rootsi tervishoiuamet (Socialstyrelsen) korraldas 1972-1973 inimeste seas, kes harrastasid "ebakonventsionaalseid" vaimseid tehnikaid, sealhulgas TM, psühhoosi ilmnemise sageduse kohta riikliku küsitluse. Kõiki psühhiaatrilise kiirabi osakondi Rootsis paluti teatada, kas keegi psühhoosi haigestunutest oli tegelenud mingi sellise tehnikaga.

  Teati, et psühhoosi tavaline esinemissagedus rootslaste seas on 5%. Seega oli võimalik iga tehnika kohta eraldi välja arvutada, kui paljud selle harrastajate seas peaksid haigestuma, ka kui sellel kahjulikku mõju ei oleks. Rootsis oli tol ajal TM-i õppinud 35.000 inimest. Ka kui nad ei oleks TM-i õppinud, oli nende puhul statistiline ootus (expectation), et umbes 1700 inimest (5% x 35.000) peaksid haigestuma psühhoosi.

  Leiti aga ainult 10 haigusjuhtumit 8 inimese kohta (kaks inimest haigestusid selle aja jooksul kaks korda). Seega oli haigestumiste sagedus 10:35.000 oodatava 1700:35.000 asemel, vaadake diagramm allpool.

  Professor Jan-Otto Ottoson, Rootsi tervishoiuameti peapsühhiaater, teatas: "Psühhoosi haigestumise sagedus näib TM-i harrastajate seas olevat 150-200 korda madalam kui mitteharrastajate seas". Tema järeldus oli, et TM on selgesti turvaline.

  Kommentaar

  See uuring andis põhjus arvata, et TM ei ole ainult turvaline, vaid tal on ka niivõrd efektiivne stabiliseeriv mõju, et suudab erakordselt suurel määral psühhoosi ära hoida. Seda järeldust toetavad ka allpool esitatud tulemused.


  2. Stabiliseeriv mõju psühhoosi algstaadiumile

  Psühhiliselt väga ebastabiilsed inimesed on parimad turvalisuse indikaatorid. Kõige tundlikumate seas on vaimuhaiguse algstaadiumis, nn. eelpsühhoosis (pre-psychosis) olevad inimesed. Psühhiaatria kogemus on, et ka väikesed negatiivsed mõjud võivad nende puhul kaasa tuua olukorra kiire halvenemise.

  USA psühhiaater H. Bloomfield lasi 22-l eelpsühhoosi seisundis oleval patsiendil õppida psühhiaatriakliiniku ravi raames TM-i.

  Kõik 22 patsienti paranesid. Lisaks näis, et nende vajadus rahustavate ravimite järele oli madalam kui nendel, kes TM-i ei õppinud.

  Kommentaar

  Kui TM-il oleks olnud destabiliseeriv mõju, oleksid patsiendid tavalisest kiiremini arenenud täispsühhoosi seisundisse.

  Isegi kui TM-il ei oleks olnud üldse mingit mõju psühilisele stabiilsusele, oleks suurem osa patsientidest nihkunud täispsühhoosi. See on eelpsühhoosi puhul tavaline.

  Siin toimus väga ebatavaline reaktsioon. Kõikidel patsientidel katkes psühhoosi tavaline areng ja seisundi oodatud halvenemise asemel nad tervenesid.

  See tähendab, TM-il oli selline stabiliseeriv mõju, et psühhoosi, mida on tavaliste psühhiaatriameetmetega raske ära hoida, ei ilmunudki.

  Samasugused tulemused andis teaduslik uurimine TM-i mõju kohta psühhoosidele, vaadake Bernhard C. Glueck et al allpool.  3. Uuring on kinnitanud psühhoosi parandavat efekti

  Teaduslik uuring leidis, et TM mõjus positiivselt isegi psühhoosi korral, võrrelduna samaväärse kontrolligrupiga. Haigete seisund paranes ja nad vajasid vähem ravimeid. See uuring kinnitab H. Bloomfieldi ülalkirjeldatud tulemusi eelpühhoosi korral ning on kooskõlas ülalnimetud kogemustega TM-i olulise psühhoosi ennetava mõju kohta. Väljavõtte:

  "...described the results of using the Transcendental Meditation program with institutionalized psychiatric patients at a top mental health clinic in America, the Institute of Living in Hartford, Connecticut. The research was conducted by Bernard C. Glueck, MD, who was Director of Research and Psychiatrist at the Institute, and Charles F. Stroebel, MD, PhD."

  Glueck and Stroebel did not find any adverse effects with practice of the technique in the psychiatric population, which included many psychotics, although they do naturally warn that such populations should be monitored closely when they learn the technique, as they would be when learning any new practice of potential therapeutic value.

  Glueck and Stroebel report that patients practicing the Transcendental Meditation technique improved on all measures, including improved mental health status at the time of hospital discharge, compared to a matched group that received only usual hospital care;

  The improvement included reduced sleep medication and other medications; improvement on psychological tests (MMPI); improvement on nurses' daily notes of behavior; and, in teen aged patients, increased ability to concentrate and reduced impulsive behavior."

  Allikas: Bernard C. Glueck and Charles F. Stroebel. Meditation in the Treatment of Psychiatric Illness. Meditation: Classic and Contemporary Perspectives. New York: Alden Publications, 1984, p. 150. (Uuesti vastuvõetud, tõlge tuleb hiljem).

  4. Depressioon vähenes TM-iga

  Kahes uuringus mõõdeti depressiooni sümptome. Leiti et TM vähendab neid olulisel määral.

  Uuringud viidi läbi ülikoolides "Charles Drew University, Los Angeles" ja "University of Hawaii in Kohal".

  Allikas: "New studies show reduced depression with Transcendental Meditation".  4. Kuidas saab TM ennetada psühhoose?

  Psühhoosi ärahoidmine ei ole lihtne. Psühhoos tekib aju sügava tasakaalutuse korral. Seda on tihti võimatu ära hoida ka kõige tugevamate psühhiaatriameetoditega. Kuidas tuleb TM sellega toime?

  Eelpsühhootilise seisundi halvenemise ennetamine nõuab väga sügavaleulatuvat mõju. Iga psühhiaater võib seda oma kurbade ravimiskogemuste alusel tunnistada. Kuidas saab aga aju sügavalt mõjutada, ilma et see muutuks ebastaabiilseks?

  Vastus on lihtne. TM-il on see unikaalne omadus, et see ei manipuleeri aju. Selle asemel, et manipuleerida ja püüda tahteliselt midagi erilist "korda seada", annab TM ajule transtsendentaalse teadvuse kogemuse, mis on seotud sügava tasakaaluga ja rahuga. Ajulainete võnked, mis tavainimese puhul on korrastamata, muutavad TM-i jooksul korrastatuks ja koherentseks.

  Selle seisundi reeglipärane kogemine annab neurofüsioloogiselt samasuguse mõju nagu mingi asja äraõppimine. Kordamisega mäletame üha paremini ja paremini. Samuti "õpib" aju reeglipärase koherentsuse kogemuse kaudu töötama rohkem ja rohkem korrastatult ja harmooniliselt, ning muutub seega stabiilsemaks ja tervemaks.

  Transtsendentaalne teadvus on loomulik teadvuseseisund. See tekib, kui meel on täielikus rahus ja tasakaalus. Subjektiivselt siis mõtted enam ei kerki. Seepärast nimetakse seda ka "puhtaks teadvuseks".

  Seda seisundit ei saa kogeda sportides, loodust nautides, kõige sügavamas lõõgastuses, üldse mingisuguses tegevuses, nii peen või rahulik kui see ka on, kuna inimene on siis ikka ärkveloleku seisundis. Samuti ei saa seda kogeda uimastite seente mürkide (kuigi mõned on nii arvanud) ega alkoholi mõjul, kuna need kõik mürgitavad aju ja seega takistavad aju täieliku tasakaalu ja kooskõla mis on hädavajalik puhta teadvuse kogemiseks.

  Selle seisundi reeglipäraseks kogemiseks on vaja erilist tehnikat. Veedateadusel on sellest mitme tuhande aastane teave ja kogemus. Transtsendentaalne meditatsioon on iidse veedateaduse poolt arendatud tehnika transtsendentaalse teadvuse kogemiseks.

  Aju-uurimise objetkiivsed meetodid on näidanud, et TM erineb oluliselt teistest tehnikatest, vaadake "Meditatsioonid erinevad üksteisest suurel määral".

  "Olles tegelenud 30 aastat kliiniliste ja teadustööga, olen leidnud, et harva kerkib midagi üles mis on tõeliselt üllatav. TM on üks selline asi. Olen tutvunud andmetega kirjanduses, olen kuulanud mu patsientide kogemused ja olen ise kogenud TM-i efektid. Olen sellepärast veendunud, et siin toimub midagi väga erilist."

  "Selle tehnika potentsiaalne kliiniline võimsus on hämmastav. Ta pakub võimalust muuta miljonite kannatavate inimeste elud. Samal korral loodan et harrastamine ei piirdu ainult vaimsetele otsijatele või nendele kellel on nii suured häired et nõuvad arsti tähelepanu. TM saab leevendada stressi ja maksimeerida iga ühe võimed."

  Professor Norman Rosenthal, M.D. USA psühiaater, kes on maailmakuulus oma avastuste tõttu sesoonsete (seasonal) depressioonide kohta (Seasonal Affective Disorder). Tema on 25 aastat olnud vanemteadur USA Tervishoiuministeeriumi mainekas uurimisinstituudis "National Institute of Healt (NIH)".


  Allikas: Intervjuu Huffington Postis 1 juunil 2011 seoses tema raamatu "Transcendence" (TM-i kohta) ilmumisega.

  Täiendavad tekstid

 • Kuidas töötab TM?. Muuhulgas aju koherentsuse uuringutest.
 • Vastupanu stressile Kasvav vastupanu stressile tekib seeläbi, et koherentsuse areng toob kaasa stressitundlikkust põhjustavate häirete kadumise.


Järgmisele leheküljele:
TM mujal maailmas

Sisukord