Tagasi menuule.

Küsimused & Vastused

K: Kas TM nõuab teatud elustiili või maailmavaadet?

V: Ei nõua. On praktiline tehnika, mis on ühtiv kõikide elustiilidega ja maailmavaatedega.

K: Kas nõuab erilisi seadmeid või elurutiini?

V: Ei nõua. TM-i harrastatakse kus tahes, kus saab mugavalt istuda, näiteks tavalisel toolil. Ainuke vajalik rutiinimuutus on pühendada TM-i harrastamisele 15-20 minutit hommikul ja õhtul.

K: Kas peab olema vaikses ümbruskonnas?

V: Vaikus pole vajalik. TM-i saab harrastada ka seal, kus on palju müra ja liikumist, näiteks autos, bussis või rongis. TM loob sisemist vaikust, mis püsib ümbruskonna oludest sõltumata.

K: Kas TM muudab isiksust?

V: Ei, vastupidi. Eneskehtestamise kasv tähendab, et inimese tegelik isiksus areneb tugevamaks ja stressist põhjustatud negatiivsed käitumistendentsid vaibuvad. Vaadake ka "Eneseteostumisest..."

ohutus diagrK: Kas TM võib olla ohtlik - viia tasakaalust välja?

V: Ei, vastupidi. Kõige parem tõend selle kohta on, et väga ebastabiilsed inimesed on paranenud. Rootsi tervishoiuameti uuring leidis, et vaimuhaigustuste sagedus TM-laste seas oli 150-200 korda madlam kui oodatut (vaadake diagr. - klikkige pildil suurendamiseks). See tähendab, et TM-il on efektiivne tasakaalustav mõju. Vaadake ka TM-i turvalisus.

K: Kas TM erineb oluliselt teistest meditatsioonidest?

V: Jah. Tehnika on põhiliselt teistsugune ja aju-uurimine on kinnitanud, et TM-i mõju ajule erineb oluliselt teiste meditatsioonide mõjust. Vaadake Meditatsioonid erinevad üksteisest...".

TM-i puhul on unikaalne see, et toob kaasa objektiivselt tõestatava transtsendentaalse teadvuse seisundi (vaadake http://tmkeskus.ee/tm/tmuniquee.htm). See on TM-i aktiivne "mõjur", mis põhjustab ajutegevuse arengu kasvava kooskõlastatuse suunas. See areng on seotud kasvava eneseteostumisega.

K: Kas TM on religioon?

V: Ei ole. Nii usklikud kui mitte-usklikud inimesed harrastavad TM-i ja saavad sellest kasu.

Kui TM oleks olnud religioon, siis ei oleks TM olnud vastuvõetav erinevate religioonide harrasatajatele. Aga asjaolu on teistpidine - isegi erinevate religioonide kõige usklikumad inimesed harrastavad TM-i, vaadake TM ja religioonid.

K: Kas TM on sektanlus?

V: Üldse mitte. Sektanluse kesksed tunnusmärgid on, et nõutakse et kõikidel liikmetel on täpselt sama usk või eluvaade, ei lubata iseseisvat mõtlemist, ning seotakse inimesed tugevalt sektiga. TM on igas mõttes sektantluse täielik vastand - ei nõua erilist eluvaadet ja on ühtiv kõikide uskudega, arendab inimese võimet mõtelda iseseisvalt ning praktiseeritakse omaette. Kui TM on ära õpitud, ei vajata enam kontakti meie organisatsiooniga.

K: Mis on TM-i organisatsiooni eesmärk?

V: On soodustada terve inimkonna arengut suurema harmoonia ja kooskõla suunas, mis on aluseks kõrge elukvaliteedile ja majanduslikule õitsangule. Selleks otstarbeks on loodud rahvusvaheline mitte-tulunduslik sihtasustus, mis muuhulgas organiseerib ka transtsendentaalset meditatsiooni õpetamist rohkem kui 150. maailma riigis. Levitab ka teisi kasulikke veedateabe rakendusi saavutamaks eesmärki, näiteks Ayurveeda. Vaadake ka "Veeda ja moodne teadus" veedateabe rakenduste kohta.

K: Kas see eesmärk pole just ilus unistus?

V: Teisptidi - sellel on tõhus teaduslik põhialus. Mitmed teadustuuringud kinnitavad, et TM ja teised veedateabe rakendused saavad efektiivselt vähendada ajustressi tasemet ja luua kasvavat ajutöö integratsiooni ja eesajudominantsi. See on seotud just nende omadustega mis on vajalikud selleks et luua harmooniat, kooskõla, ja igas mõttes positiivset arengut ühiskonnas.

K: TM tuleb Indiast, kas see on meie kultuuriga ühildatav?

V: TM ei ole kultuuriline tegevus. On universaalne tehnika teadvuse loomuliku, kõige rahulikuma seisundi kogemiseks. On väärtuslik avastus, kuna tänapäeva inimene ei saaks seda ilma abita reeglipäraselt kogeda. Samuti on veeda teave teised rakendused, näiteks ayurveeda, sthapatyaveeda (arhitektuur), põllumajandus, jne ühtivad kõikide kultuuridega.

Sthapatya veeda arhitektuuris kohandatakse näiteks maja välimust kohapealsete arhitektuuri traditsioonidega. Allpool vasakul sthapatya veeda põhimõttete järgi ehitatud majad Inglismaal ja paremal maja USA-s:

Eestis kasutame suurt hulka teiste maade leiutisi. Oleks absurdne mitte kasutada telefoni, kuna see leiutati USA-s. Samuti oleks absurdne mitte kasutada TM-i, või Ayurveedat võit Sthapatyaveedat, kuna see leiutati Indias.

K: Kas Veeda ei ole võõrkultuur?

V: Ei ole kultuur vaid teave, mille rakendamine tugevdab igat kultuuri. Veeda on universaalne teave, kuidas viia kõik elu valdkonnad optimaalsesse kooskõlla looduse seadustega. Seda saab sellepärast rakendada igas kultuuris.

Veeda nägemuse järgi on traditsiooniline kultuur arenenud aastatuhandete jooksul kohalike loodusseaduste väljendusena nii keeles (kohalike murrakutena) kui eluviisis, toidus, riietuses, lauludes, muusikas, kunstis, rahvatantsudes jne.

Kohaliku kultuuri elavdamine ja rakendamine soodustab omakorda inimese arengut kasvavasse kooskõlla loodusega ja sellega tema teadvuse arengut. Sellepärast on veeda nägemusel traditsioonilise kultuuri kõikide väljenduste alalhoidmisel ja edasiarengul rahva jaoks hindamatu väärtus.

Üks tähtis osa meie organisatsiooni tegevusest on kohapealsete kultuuri traditsioonide taastamine ja säilitamine. Vaadake ka "Kohaliku kultuuri suur tähtsus".


Järgmisele leheküljele:
Uudiseid ja noppeid

Sisukord