TM arendab välja unikaalse ajutegevuse

Aju TMi puhul

TM mõjul hakkab eesaju (prefrontal cortex pildil) kasvavalt domineerima ning see summutab madalamate ajukeskuste tegevuse.

Pilt näitab, et TM tugevdab eesaju ja kõikide teiste ajuosade vahelisi sidemeid, mis väljendub eesaju ja teiste ajuosade vaheliste ajuvõngete kõrge koherentsusena (kooskõlana). On leitud, et selline kogu aju haarav ühtlane koherentsus esineb ainult TM-i puhul. See koherentsus on seostatav eesaju domineerimise ja enesteostamise kõrgemate tasandite tunnustega.

Eesaju vastutab aju kõrgemate ratsionaalsete funktsioonide eest, sealhulgas võime efektiivselt plaanida, aru saada ja otsustada vastavalt olukorrale, samuti eetiline mõtlemine ja vastustunne, kontrollib emotsionaalset impulsiivsust ning hoiab alal head ennesetunnet. Inimesel, kellel eesaju dominieerib, on hea eneseusaldus ja suur kindlustunne, ta on rahulik, rõõmus, kaastundlik ja empaatline.

Stressi puhul on eesaju tegevus summutatud ja aju madalamad keskused (keskaju) domineerivad, vaadake pildil allpool. Selle tagajärjel on mõtlemine killustatud, jäik ja lühinägelik ning keskendusvõime nõrk. Käitumine on egoistlik, hoolimatu ja madala eetilisusega. Ennestunne on halb, kalduvusega ängistusele ja depressioonile, mistõttu tekib vajadus igasuguste "õnnesurrogaatide" vastu, sealhulgas koffeiin, nikotiin, alkohol, uimastid jne.

Klikkige pildil seletuseks

Eesaju suurenev domineerimine on vaid esimene samm kõrgema enesteostumise, niinimetatud kõrgemeate teadvuseseisundite arengus. Selleks, et jõuda stabiilse dünaamilise ja kõikumatu harmooniani, mis iseloomustab kõrgemaid teadvuseseisundeid, on vaja arendada aju koherentsuse ja integreeritud tegevuse kõrgele tasandile. TM tagab selle. Juba algaja korral tekib TM-i jooksul terves ajus kõrgkoherente seisund. Aju "õpib" selle seisundi korrapärase kogemise kaudu säilitama oma kõrgkoherentset toimimist üha kasvaval määral ka igapäevases tegevuses.


Täiendavad tekstid


Tagasi artikllile meditatsioonide erinevuste kohta

SisukordSisukord

Lühikokkuvõtte
Kuidas töötab TM?
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg

Huviavaldus