Ajutöö areng TM-i ja TM-Sidhi praktika abil

Allpool leiate videot, mis esitab uued avastused ajutöö arengu kohta TM-Sidhi praktika läbi. Oleme ettevalmistas slajdide näitust, mis võtab kokku video tähtsamad punktid.

On leitud, et ajutöö kooskõla areneb samm-sammult alates eesajust ja sealt samm sammult tagapoole. Alguses tekkib koherents elektroentsefalograafilises alfa sageduses (8-12 lainet või perioodi sekundis) mis on seotud vaatlejaga, inimese transtsendentaalse Isega, ja hiljem beta (13-25 p/s) mis on seotud info töötlemisega ja lõppuks gamma sagadesuses (25-10 p/s) mis on seotud objektide tajumisega ja muljete töötlesimsega (vaadeltuga). Allpool pilt kirjeldab shemaatiliselt mida koherentsuse diagrammid näitavad videos.

Veeda keeles on Rishi vaatleja, Devata vaatlemine ja Chandas vaadeldud. Nimetame seda, kuna need mõisted korduvad videos.

Diagrammides näidatakse kohrentsuse tasemet alfa (ülemine), beta (keskel) ja gamma (alumine) sageduses. Igas kolmes sageduses näitab joon koherentsuse tasemet 0 ja 100% vahel, allpool mitte-mediteerija juures.

Vastavad tulemused TM-Sidhi harrastaja juures, üks näide

Näeme, et koherentsus on keskmiselt 90 protsendi ümber kõikides kolmes ajuvõngetesagedustes.

Siis kui tekkib kõrge koherentsus saab harrastaja võimeliseks kogeda transtsendentsuse sisu nii kui seda on kirjeldatud veedades ning valgustatut inimeste poolt igas ajastus ja igas maailmaosas, kuna see on absoluutne reaalsus mida kogetakse samuti sõltumatu kultuurist, religioonist ja maailmaosast (Veeda on tegelikult selle reaalsuse kogemuste väga ulatuslik ja põhjalik koguteos).

Siin esitatud ajuuring kinnitab, et ajutööviis on väga kõrgel määral koherentne iga inimese juures kes kogeb seda. See asjaolu kinnitab et see nägemus pole subjektiivne ettekujutus, kuna siis poleks nii sisu kui ajuseisund olnud samarkordselt samasugune erinevate kogejate vahel. Arusaam loodu kõige peenemate kihtide kohta mis tekkib selliste kogemuse tagajärjel langeb silmapaistvalt kokku nüüdisaegse füüsika edasijõudnud arusaamaga, vaadake "Veeda ja nüüdisaegne teadus". Paistab olla kogemus reaalsuse põhilisest loomusest.

Igal pool maailmas ja igas ajastus on kogemus olnud see sama kui siin esitatud edasijõudnud TM-i harrasajate omad, nimelt et selle reaalsuse loomuse kogeja on stabiilselt tasakaalu, täiuslikuse ja harmoonia seisundis. Siin tsitaat Veeda kirjandusest selle kohta:

Siin link mis viib videole mida esitati "Maharishi Family Chat-is" 8 augustil 2014: Brainwaves of individuals..

SisukordSisukord

Lühikokkuvõtte
Kuidas töötab TM?
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg

Huviavaldus