Ellen Degeneres Transtsendentaalse Meditatsiooni kohta

Seletab mispärast tema "armastab" TM olles ainus asi mis on temale saanud anda rahu.

Videot lindistati seoses esinemisel David Lynch-i sihtasustuse etendusel "Change begins within".

[2,02 min]
Sisukord