TM arendas stressi taluvust lennuväe pilootide seas

Dr. Jaan Suurküla

Kokkuvõtte

Rootsi lennuväe pilootide seas mõõdeti enne ja pärast üheaastast transtsendentaalse meditatsiooni praktikat selle mõju vaimse stressi taluvusele.

Peale üheaastast TM-i praktikat paranesid mõõdetud, stressitundlikkust põhjendavad häired samal määral kui parimate psühoteraapiameetoditega oleks saavutatud parimal juhul 20 või enama aastaga.

Selle uurimise läbi kinnitatud TM-i efekt on ainulaadne psüholoogia ajaloos, kuna pole varem arvatud et selliseid häireid on võimalik nii kiiresti parandada. Se kinnitab teisi uurimisi mis näitavad, et TM efektiivselt eemaldab sügavaid häireid mis põhjustavad nõrka turvatunnet, ja sellega seotud stressi kalduvust.


Diagramm näitab, et TM-gruppi liikmete (violett) punktid, mis näitavad häirete olemasolu, vähenesid oluliselt ühe aasta jooksul. Kontrolli grupp (sinine) ei muutunud.

See tulemus näitab, et TM-ga saab stressitaluvust oluliselt parandada.

Kasutatud testi, mida nimetatakse "Defense Mechanism Test (DMT)" (kaitsemehanismide test), peetakse lennuväe pilootide väljavalimisel parimaks, kuna see näitab objektiivselt sügavate, stressitundlikkusega seotud häirete olemasolu. Nemad toovad kaasa et kaitsemehanismid käivivad ohu olukorras, mille tulemus on, et inimene ei ole hästi võimeline hinnata olukorda realistlikult, vaid kippub allteadlikult varjama või ümberhima ohtu nii et ei paista olla nii kardetav. Lendur sellise nõrkusege võib sellepärast võtta valed otused ohu situatsioonis. Seda testi arendati välja kuna avariianalüüsid näitasid et selline ebaadekvaatne käitumine oli peamine lennuavariide põhjus.

Taolised häired on tänapäeval tavalised, aga on tihti sellisel määral varjatud, et tavaliste psühholoogiliste testimismeetoditega ei ole neid võimalik avastada. Paljud ei ole nende häirete olemasolust ise teadlikud. Parimal juhul saab nende olemasolu oma stressitaluvuse kaudu ainult kaudselt aimata. Aga ka stressitaluvust on raske subjektiivselt hinnata, kuna inimene ei ole tavaliselt võimeline kuigi hästi tajuma, kas ta on stressiseisundis või mitte.

Teisest küljest näib, et inimeste stressitaluvus on üldiselt madal, kuna stressiga seotud haigused on väga tavalised. DMT kasutamine lendurite väljavalimisel on ka näidanud, et rootsi noorte seas on raske leida neid, kes saavad piisavalt head testipunktid, et sobida sõjaväelenduriteks. See toetab ka arvamust, et kõrge stressitaluvus on tänapäeval haruldane.

DMT arendati välja rootsi söjaväe psühholoogi Thomas Neumanni poolt ja seda kasutatakse nüüd maailma mitmete riikide lennuväes.

Dr. Neumann on väitnud (v. 1), et nii kiire paranemine on psühhoteraapia ajaloos enneolematu, kuna tavaliste psühhoteraapiatega toimub vastav paranemine 20-30 aasta jooksul.

See uuring näitab, et TM mõjutab stressitundlikkuse algpõhjuseid, erinedes sellega tavalistest stressi ravimise ja ennetamise meetoditest, mis mõjuvad pinnalisemal tasandil.


Kommentaar

DMT uuringu tulemused on kooskõlas teiste teadusuuringutega, mis näitavad, et TM parandab sügavaid psüühikahäireid, mis tavaliselt on enamvähem parandamatud.

Näiteks on TM-ga edukalt ravitud sõjatraumade tõttu tekkinud kroonilist post-traumaatilist sündroomi. On hästi teada, et seda sündroomi tavaliselt ravida ei õnnestu. USA-s leiti, et selle sündroomiga Vietnami sõja veteranid paranesid TM abiga oluliselt (v. 2). Seeõttu kompenseerib USA sõjaveteranide tervise eest vastutav "Veterans administration" selle häirega veteranidele TM kursuse tasu.

TM abiga on ka edukalt parandatud psüühikahäireid, mis toovad kaasa kaldavuse raskele kuritegevusele. Niinimetatud "psühhopaatia" arvatakse praktiliselt ravimatuks. Aga mitmetes uurimistöödes on leitud, et TM-i kasutades on toimunud olulised paranemised, sealhulgas on tunduvalt vähenenud korduskuriteod ja kaldavus vägivallale (näiteks v. 3, 4, 5). Seetõttu on üha rohkem USA kohtunikke hakanud mõistma kurjategijaid rehabiliteerimisele TM-iga (6).

DMT uuringu tulemus on ka hästi kooskõlas teiste uuringutega, mis näitavad, et TM maandab stressi, sealhulgas alandab kõrget vererõhku (7).

TM-i efekt on ainulaadne psüholoogia ajaloos, kuna pole varem arvatud et selliseid sügavaid häireid on võimalik nii kiiresti parandada.

TM-i otstarve ei ole ainult sügavate psüühikahäiringute eemaldamine stressitaluvse tõstmiseks ja vaimse heaolu parandamiseks. Põhieesmärk on soodustada eneseteostamist ning kõrgemate teadvuseseisundite arengut. Seda takistavad põhiliselt just DMT abil avastatud häired, kuna madal stressitaluvus summutab aju kõrgemate keskuste tegevust ja seetõttu ka teadvuse arengut. See uuring, koos aju koherentsust käsitlevate uuringutega, näitab eriti selgelt, et TM on väga efektiivne teadvusearengu meetod.


Täiendavad tekstid


Viited

1. Neumann, T, isiklik teade (1975), mida ka lennuväe kolonelleutnant Folke P Sandahl, on kinnitanud (2002). Tema oli lennuväe esindaja DMT uurimisprojektil. Olin Rootsi lennuväe nõunik selles TM-i uurimisprojektis.

2. Brooks JS, Scarano T; Transcendental Meditation in the treatment of Post-Vietnam Adjustment. Journal of Counselling and Development 65:212-215. 1985.

3. Bleick CR, Abrams AI; The Transcendental Meditation Program and Criminal Recidivism in California, Journal of Criminal Justice 15:211-230, 1987.

4. Abrams AJ, Siegel LM, The Transcendental Meditation Program and rehabilitation at Folsom state prison: A cross validation study; Criminal Justice and behaviour 5:3-20, 1978;

5. Alexander CN, Harvard University: "Ego development, personality and behavioural change in inmates practicing the Transcendental Meditation Technique or participating in other programs: A crossectional and longitudinal study. Dissertation Abstracts International 43:539B, 1982

6. Põhimõtte on, et tavaline trahv ei paranda kuritegijat. Kuna sügavad vaimsed häired on kuritegevuse põhjus tuleb neid parandada, selle asemel et lihtsalt vangistada, ja sellega panda inimese "kuritegevuse kõrgkooli", mis võib viia veel raskema kuritegevusse. See ei ole enam õige, nüüd kui on näidatud et TM saab kuritegevuse kalduvust parandada. Vaadake USA-s websaid "Enlightened Sentencing".

7. Uurimistööd on näitanud, et vererõhk paraneb TM-i praktiga läbi. Selle mõju põhjus on keskmine stressi hormoonide taseme vähenemine, Vaadake "Vastupanu stressile"


Leheküljele "teadvuse areng".


Sisukord


Sisukord

Lühikokkuvõtte
Kuidas töötab TM?
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg