Eneseseteostamisest ja
teadvuse arendamisest

Dr Jaan Suurküla


Enseseteostamist mõistetakse tavaliselt oma annete ja võimete teostamisena. See on siiski vaid väike osa enseseteostamisest.

Nüüdisaegsed inimarengu uurimused on viimasel ajal hakanud aduma inimarengu kõrgemaid tasandeid. Üks suuremaid teerajajaid sellel alal oli Abraham Maslow. Ta määratles inimeste, keda ta nimetas ennast teostanuteks, üldised tunnused. Nad on dünaamilised, loovad, sügavalt tasakaalustatud, altruistlikud ning neis on rohkem armastust kui teistes inimestes. Ta leidis, et need omadused ei sõltu isiksusest. On huvitav, et see kirjeldus langeb kokku iidse veedatsivilisatsiooni enseseteostamismäärangutega. Ilmselt avastas Maslow inimloomuses midagi väga põhilist.

Alguses kritiseeriti Maslowi kirjeldust, aga aju-uurimine on nüüd kinnitanud, et tal oli õigus. Aju töötamist hakati paremini mõistma eriti siis, kui tekkis võimalus uurida ajuosade ainevahetust ja vereringvoolu nn PET-skaneerimise ja magnetentsefalograafia abil. Leiti, et kui inimene tunneb end ebakindlalt või ohustatuna, hakavad domineerima keskmised, primitiivsed ajuosad (allpool nimetatud "keskaju domineerimine"), mis toob kaasa stressireaktsiooni. Kui inimene tunneb end turavalisena, domineerivad kõrgemad ajukeskused (allpool nimetatud "eesaju domineerimine") ja stressiseisund kaob.

Madal turavatunne ja sellega seotud kalduvus keskaju domineerimisele on iidse veedateaduse kohaselt seotud sügavate häiretega ehk nn "sõlmedega" närvisüsteemis. Need "sõlmed" on rõhuvate sündmuste mälestused, eriti lapsepõlvest, mis on tekitanud emotsionaalse ebakindluse püsiva seisundi; selle valitseva tunde mõjul tajub inimene maailma lakkamatult rohkem või vähem ohtlikuna või ähvardavana ning ta reageerib paljudes elusituatsioonides stressitult. Need "sõlmed" on mällu sügavasti sisse "graveeritud" ja neid on väga raske ravida tavaliste meetodiega.

Maharishi on selgitanud, et alles siis, kui need ebakindlust alalhoidvad "sõlmed" või ohumälud on kustutatud, võivad esile tõusta täielikku eneseteostumist iseloomustav käitumine ja sellega seotud eesaju domineerimine. Viimaste aastakümnete teadusuuringud on Veedade arusaamu selles osas kinnitanud.

Alles viimastel aastatel on teadlased hakanud mõistma, et peaaegu igal täiskasvanul domineerib suuremal või vähemal määral keskaju ja nad on seetõttu ka stressiseisundis. Enamik inimesi ei ole sellest teadlikud. Hiljutised uuringud näitasid, et isegi stressihormoonide kõrge taseme korral tunnevad üllatavalt paljud end hästi ja arvavad, et nad ei ole üldse stressiseisundis.

Heaolutunne on selle kaudne indikaator. Pidev stress toob kaasa kalduvuse madalama heaolu suunas - "madalad endorfiinid". See on peapõhjus, miks kasutatakse endorfiinide asendajaid või stimulaatoreid, nagu nikotiin, kofeiin, alkohol ja uimastid. Inimesed, kellel on "körged endorfiinid", nende vastu vajadust ei tunne.

Keskaju domineerimise ja sellest tuleneva pideva stressi tundemärgid on enseseteostumise põhitunnustega pöördseoses. Need on teineteise vastandid. Veedateadus avastas sellest tuleneva meeldiva järelmi. Negatiivse käitumisega inimesed ei ole loomult "halvad", aga nende "head" omadused on stressiseisundist varjatud. See on kooskõlas nüüdisaegsete aju-uuringute tulemustega, mille kohaselt stressiseisundi puhul blokeerivad aktiivsed madalamad ajukeskused körgemad, vaata "Stress ja ajutegevus".

Keskaju domineerimise
tundemärgid
Enseseteostamise
tundemärgid
 • Tasakaalutu
 • Tasakaalus
 • Murelik
 • Rahulik
 • Rahutu
 • Lõõgastunud
 • Tundlik
 • Kõikumatu
 • Halb meeleolu
 • Püsiv õndsus
 • Mittearmastav
 • Armastav
 • Intolerantne
 • Tolerantne
 • Sallimatu
 • Salliv
 • Kahtlev
 • Usaldav
 • Agressiivne
 • Sõbralik
 • Egoistlik
 • Altruistlik
 • Madala eetikaga
 • Kõrge eetikaga
 • Jäik
 • Paindlik
 • Vastuvõtmatu uutele ideedele
 • Avameelne, uudishimulik
 • Madala loovusega
 • Kõrge loovusega
 • Nimistu ei ole täielik. See loendab vaid skaala äärmusi. Näiteks, isegi kui te ei ole tavaliselt murelik või agressiivne, aga olete seda mõnikord, nihutab see teid rohkem vasku tulba poole.

  Et olla "ennast teostanu", ei piisa sellest, kui omatakse ühte või kahte tunnust paremast tulbast. Tuleb omada kõiki neid tunnuseid. Näiteks, kui olete rahutu, loov, egoistlik ja paindlik, ei ole te kindlasti jõudnud enseseteostamiseni. Tegelikult, kui olete end tõeliselt teostanud, ei saa te omada ühtegi tunnust vasakust tulbast. Üks tähtsamaid tunnuseid on altruism ehk egoismi puudumine. Kui te ei ole seda saavutanud, ei ole te kindlasti jõudnud enseseteostamiseni. Teine tähtis tunnus on kõikumatu rahu isegi kõige raksemates ja pingelisemates olukordades ning tugev armastus kõikide inimeste vastu, jaatav suhtumine kogu loodu vastu.

  Enseseteostamise võtmeelement on tugev emotsionaalne turvatunne. "Krooniliselt" stressivaba olukord, mis ilmneb kroonilise stressi kõikide avaldumisvormide diametraalse vastandina, on selle tulemus.

  Maharishi rõhutab, et enseseteostamine ei ole tahtliku enesekontrolli või käitumistreeningu tulemus. Ta on rõhutanud, et ennast teostanud inimeste jäljendamine on isegi kahjulik - see tekitab sügava sisemise pinge, mis toob närvisüsteemi rohkem stressi. Nende seas, kes on harrastanud "jäljendamismeetodit" (teatud idamaised traditsioonid rõhutavad ranget ennesekontrolli), on leitud psühosomaatilisi häireid.

  Ta selgitab muuhulgas, et vastavalt veedateadusele tuleb enseseteostamiseks arendada närvisüsteemi selle alustasandil, kõrvaldades stressi "sõlmed" ehk pidevat stressi toitvad rõhuvate sündmuste mälestused. Lisaks tuleb arendada aju peenemat toimimist, mis lõpuks kinnistab harmoonia ja rahumeelsuse püsiva ja täielikult kõikumatu seisundi. Nagu on Veedades kirjeldatud, jääb selline inimene isegi kõige pingelisemates ja raskemates olukordades rahulikuks ja rahumeelseks. Veedade järgi on selline inimene täielikus kooskõlas mitte ainult iseendaga, vaid kogu universumiga (seda selgitatame hiljem).

  Transtsendentaalne meditatsioon (TM) on enseseteostamise eesmärgil närvisüsteemi arendamise veedamoodus. Selle suutlikkus kõrvaldada "stressisõlmi" ja seeläbi ravida kroonilist stressi on teaduslikult tõestatud (1,2) ja unikaalne.

  Samuti on tõestatud TM-i suutlikkus arendada närvisüsteemi peenenenud ja kasvavalt koherentset ning peenenevat toimimist (3).

  TM-i "aktiivne mõjur" on teadvuse ainuomane ja loomulik seisund. Seda nimetatakse transtsendentaalseks teadvuseks ehk teadvuse neljandaks seisundiks, sest see erineb teadvuse tavalistest kolmest seisundist - ärkvelolekust, unenägudega ja sügavast unest. Kuigi see on täiesti loomulik seisund, kogevad nüüdisaja inimesed seda väga harva, kui üldse. See on meele kõige rahulikum seisund, kus meeletegevus on alanenud nii rahunenud ja peenele tasandile, et mõtted on täiesti lakanud. Seetõttu nimetatakse seda ka puhtaks teadvuseks. Seda iseloomustatakse ajulainete ainuomase mustriga, mis osutab aju koherentsuse väga kõrgele tasandile.

  Tuhandete aastate pikkuse veedakogemuse ja samuti üle viie miljoni TM-i kasutaja kogemuste alusel arendab selle seisundi regulaarne kogemine aju suutlikkust säilitada seda toimimisseisundit üha kauem ja kauem.

  Nagu selgitab Maharishi Veedateadus, ilmneb täielik enseseteostumine või valgustus siis, kui aju on õppinud säilitama koherentsust 24 tundi ööpäevas. See on seotud niinimetatud teadvuse kõrgemate seisunditega, kus kõik ülalloetletud enseseteostumise tunnused on maksimaalselt aktiivsed (4).

  Kõrgemates teadvuseseisundites on palju muudki, kui vaid aju koherentne toimimine. Seda selgitame edaspidi, vaadake

 • Mis on valgustus?
 • . Tahan siin vaid märkida, et kõik need, kes on selleni aegade jooksul jõudnud, on öelnud, et selle tohutut väärtust ei ole võimalik sõnades kirjeldada.

  See on inimelu lõplik teostumine.


  Viited

  1. Mis on valgustus?
  2. "TM arendas stressi taluvust lennuväe pilootide seas"
  3. "Vastupanu stressile"
  4. "Neurofüsioloogiline areng..."
  5. "Ajuvõnked kõrgemate teadvuteseisundites

  Tagasi