Vanemate inimeste tervis paranes peale TM-i õppimist tunduvalt326 inimest, kes kõik olid vähemalt 65 aastat vanad, jaotati kahte gruppi. Mõlema grupi haigekassakulud olid ligilähedaselt samad. Üks grupp (163 inimesi) alustas TM-i kasutamisega ja teine samasuur grupp elas nagu tavaliselt. Gruppide haigekassakulusid jälgiti viis aastat. TM-iga tegelemise algushetk "TM-i grupis" on märgitud vertikaalse joonega diagrammi keskosas.

Püstine koordinaattelg näitab haigekassakulude ametlikku statistikat uurimises osalejate kohta. TM-grupi vastavad kulud on märgitud tumeda joonega ja kontrollgrupi omad punase joonega. Horisontaalne joon näitab aastaid (years).

"TM-i grupi" tervis paranes oluliselt peale TMiga alustamist, samal ajal kui kontrollgrupil see halvenes, nii nagu selles eas tavaliselt juhtub. Peale viit aastat oli gruppide haigekassakulude vahe umbes 70%.

Kuna vahe oli märkamisväärselt suur, kontrolliti tagantjärele haigekassa statistika abil ka seda, kas grupid olid haigestumiste suhtes üheksa aasta jooksul enne seda, kui TM-i grupp alustas mediteerimisega (see toimus diagrammi 9. aastal), võrdsed. Diagramm näitab, et 1-9 aastal olid mittemediteerijad tegelikult natuke tervemad, kuid vahe polnud statistiliselt oluline.

See tulemus on kooskõlas teiste uurimustega, mis näitavad erinevatest lähtekohtadest, et TM-il on tunduv haigust ennetav mõju.

Allikas: Herron RE, Cavanaugh K. (2005); "Can the Transcendental Meditation Program Reduce Medical Expenditures of Older People?" Journal of Social Behavior and Personality, 17(1), 415–442. Abstract.

Täiendavad tekstid

  • Vastupanu stressile. Kasvav stressi vastupanu tekkib seeläbi, et koherentsuse areng toob kaasa, et stressi tundelikust põhjustavad häired kaovad.
  • TM-i turvalisus
  • Kuidas töötab TM?

  • Sisukord