Suur haigestumise vähenemine TM-i praktika läbi

Diagrammi seletus:

Vertikaalne joon diagrammis näitab kuna uurimist alustati. Jälgiti haigekassa kasutamist viie aasta jooksul peale TM-iga alustamist. Leiti, et 163 mediteerijat kasutasid umbes 70 % vähem haigekassat kui sama suurusega võrdne kontrollgrupp, kes TM-i ei kasutanud. Eriti märksamisväärne on, et kõik osalejad olid vähemalt 65 a. vanad siis kui alustasid TM-i.

TM-i harrstajate haiguskulud vähenesid madalamale tasemel kui sii kui olid 15 aastat nooremad, see tähendab 50-60 aastat vanad.

Kuna tekkis nii väga suur erinevus nende kahe gruppide tervise vahel kontrolliti tagantjärel kuidas oli olnud nende haigekassa kasutamine 9 aasta jooksul enne projekti alustamist. Nagu näete oli TM-i grupp pigem natuke haiglasem.

Kommentaar

See tulemus on kooskõlas mitmete teiste uuringutega mis näitavad et TM soodustab parema tervise arengut. Tahame eriti nimeta USA südamearstide organisatsiooni "AHA"järeldust, et TM on võimeline vähendada vererõhku olulisel määral.

Kindlasti on TM-i hästi tõestatud stressi alandav toime üks faktor mis toob kaasa paremat tervist. Aju uuring näitab et TM arendab kasvavat korrasttust ja kooskõla ajus. Kuna ajul on tähtis üldiselt reguleeritav funktsioon toob kasvav korrastatus ja kooskõla ajus kaasa vastavat möju kehale.Täiendav info.

Allikas: Herron RE, Cavanaugh K. (2005); “Can the Transcendental Meditation Program Reduce Medical Expenditures of Older People?” Journal of Social Behavior and Personality, 17(1), 415–442. Abstract.

Sisukord


Sisukord

Lühikokkuvõtte
Kuidas töötab TM?
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg