Edukas vägivalla ja kiusamise eemaldamine TM-i abil


Kool Iisraelis sai auhinna rahu loomise eest

Natsarethi lähedal asuvas Daiburiya keskkoolis olid suured probleemid distsipliiniga, rahutusega, vägivalla ja kiusamisega. Selletõttu olid ka õpilaste tulemused halvad.

2008.a. sügisel õpetati õpilastele ja õpetajatale TM-i. Sellega muutus kool rahulikuks, vägivald kadus ja õpilaste tulemused paranesid. Oluline muutus tekkis juba 2-3 kuu jooksul

Video: Daiburiya kooli endine direktor räägib oma kogemustest

Videos allpool ütleb ta, et kool oli kokkuvarisemise äärel (at the brink of collapse). Õpetajad otsisid teisi töökohti ja õpilased läksid teistesse koolidesse. TM-iga muutus atmosfär rahulikuks. Suhted õpilaste ja õpetajate vahel muutusid positiivseks. Tekkis rõõmutunne koolis.

Veel videod

Kahekordselt auhinnatud

Kaks aastat järgemõõda on Iisraeli Haridusamet andnud auhinda korra, rahu ja heade õppetulemuste loomise eest koolis. See kinnitab kogemust, milleni on jõutud ka mitmetes teisteski kohtades maailmas, et TM-il on kiiresti toimiv, efektiivne ning positiivne mõju. See kinnitab ka meie üleilmset kogemust, et TM töötab ühtemoodi hästi igas kultuuris.


Vägivald ja kiusamine kadus koolis peale TM-i algatamist

Kalifornia kooli direktor võitis sellepärast suure auhinna

The National Middle School Principal of the Year (2008)

30.000 USA põhikooli direktorite seast valiti parimaks Jim Dierke. Põhjuseks oli, et kool, milles oli varem palju vägivalda ja puudus ditsipliin, muutus hea ditsipliiniga, positiivseks ja rahulikuks kooliks. Dierke algastusel alustavad põhikoolid veel sügisel kasutama TM-i.

Dierke väidab, et kooli positiivse muutuse põhjuseks oli TM. Muutus toimus nimelt siis kui kõik õpilased ja õpetajad koolis hakkasid praktiseerima TM-i. Seda võimaldas annetus David Lynchi sihtasutuse poolt. Allpool videos, mis on meie poolt lühendatud väljavõte, räägib Dierke oma kogemustest. Õpetajad, kes ei jaksanud töötada rohkem kui paar päeva nädalas on nüüd praktiliselt sajaprotsendiliselt kohal. "Mul on rõõm näha naeratusi ja õnnelikust õpilaste nägudes". Mainib, et TM-i kasu koolides on "tohutu suur" ("the benefits are huge").


(7:00 min)

Üks vilunud õpetaja Dierke koolis oli veendunud, et need väga rahutud ja distsiplineerimatud 12-14 aastased õpilased ei ole võimelised istuma koos rahulikult kaks korda päevas 10 min ja mediteerima, sest klassiruumid olid tavaliselt väga rahutud. Tema kommentaar selle kohta, et see töötas kogu aeg, oli "hämmastav", vaadake video allpool:

(1:00 min)

Mõnede õpilaste kogemused videos allpool. "TM-i läbi muutub ennesetunne paremaks, teeb sind energilisemaks, võtab ära kõik su stressid." "TM teeb mind rahulikuks. Kooli tulemused paremad."

(37 sek)


Mitmete USA koolide direktoride kogemusedTM parandab rahutust ja keskendushäireid

Koolide rahutuse ja vägivalla probleemid on seostatud stressiga. Viimasel ajal on avastatud et nn. keskendushäirete ja rahutuse sündroom (ADHD) paistab olema kõrge stressi taseme tulemus. Kogemused ja uurimised näitavad, et TM toob kaasa olulist ja kiiret selle häire paranemist.

Kooliõpilased, keskendusraskustega (ADHD), räägivad oma TMi kogemustest. (5:49 min)


Uuring: ADHD paranes olulisel määral 3 kuu jooksul

Põhikooli õpilaste ajuvõnked, kellel oli ADHD, parenesid olulisel määral juba peale 3-e kuulist TM-i praktiseerimist, 10 minutit kaks korda päevas. Paranemine oli seotud 50% stressi taseme vähenemisega. Ühtlasi paranes nende mälu ja keskendumisvõime.

Pilt allpool näitab ühte selle uuringu tulemust. Mõõdeti koherentsuse (kooskõla) arengut visuaal-motoorilise testi jooksul. Ülemine rida näitab, et kontrolligrupil on madal koherentsus. Alumine rida näitab et TM-i grupil toimus oluline koherentsuse areng.

Klikkige pildil suurendamiseks ja seletuseks.

Video selle uuringu kohta(6:29 min)

Tänapäeval on ainsaks meetodiks ADHD ravimisel narkootiline aine Amfetamiin. Hiljuti on teatatud, et pikaajaline selle kasutamine ADHD laste juures, võib tuua kaasa olulised vaimsed häired, kaasaarvatud hallutsinatsioonid. TM-i eelis ei ole ainult see, et tehnikal pole negatiivseid kõrvalmõjusid, vaid ka see, et TM ravib ADHD põhilised häired, nimelt kõrget stressi taset ja aju funktsiooni korrastamatust.

Vaadake ka uut ingliskeelset veebikohta "ADHD, the Mind and the Transcendental Meditation technique"


Tagasi hariduse leheküljele


Sisukord


Sisukord

Lühikokkuvõtte
Kuidas töötab TM?
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?
Kodulehekülg

Huviavaldus