>
Laulu- ja rahvatantsupeol 2007. Foto: Toomas Huik/Postimees/ScanPix

Vajutage noolt rahva laulu kuulamiseks (naiskoor):

Kohaliku kultuuri suur tähtsus

Veedateabe kohaselt areneb põliskultuur aastatuhandete jooksul kohapealsete loodusseaduste väljendusena nii keeles (kohapealsete murrakutena) kui eluviisis, toidutraditsioonides, lauludes, muusikas, kunstis, rahvtantsudes jne.

Kohapeaalne kultuur, sealhulgas murrakud, soodustab inimarengut

Kohapealse kultuuri elavdamine ja rakendamine soodustab omakorda inimese arengut kasvavasse kooskõlla loodusega. Sealjuures on emakeelel, eriti kohapealsetel murrakutel, eriliselt väärtuslik mõju. Murrak on veedateadmise arusaama kohaselt kohapealsete loodusseaduste manifestatsioon - loodus kujundab murrakude häälestamist, sõnastust ja rütmid. Sellepärast soodustab murrakude rääkimine kooskõla loodusega.

Loodusega kooskõlastumine ei tähenda primitiivset eluviisi

Loodusega kooskõlastumine ei tähenda tagasiminekut primitiivsele eluviisile. Tehnoloogia tuleb aga nii ümber korraldada, et see ei häiriks loodust, näiteks rakendada selliseid transpordivahendeid ja tootmismeetodeid, mis ei saasta keskkonda, kasutada taastuvaid energiaallikaid, mahepõllundust, loodusravi jne.

Teadvuse areng soodustab kultuuri optimaalset arengut

Teadvuse arendamine on väärtuslik abinõu kohaliku kultuuri elavdamiseks, tugevdamiseks ja edasiarendamiseks, kuna loodusseadused saavad ennast kultuuris optimaalselt väljendada ainult siis, kui inimeste teadvus on loodusega kooskõlas.

Kultuuri areng soodustab eneseteostumist

Kultuuri edasiareng üha peenema kooskõla suunas soodustab omakorda inimeste eneseteostumist ja ühiskonna elukvaliteedi paranemist.

Sellepärast on traditsioonilise kultuuri kõikide väljenduste alalhoidmisel ja edasiarengul rahva jaoks hindamatu väärtus.

Jaan Suurküla


Sisukord