Veeda ja nüüdisaegne teadus

Sisukord


Teadmise kõrge tase

India iidsel veedatsivilisatsiooonil oli kõrge kuultuuritase ja selle edasijõudnud teadmine on üllatanud nüüdisaegseidki teadureid. Eriti füüsikud on olnud vaimustatud veeda maailmapildi kokkulangevusest kvantfüüsikaga. See on üllatanud neid väga, kuna kvantfüüsika maailm erineb väga suuresti sellest, mida tajume meeltega. Seepärast ei ole võimalik seda tavalise maailma kogemuste alusel "välja arvestada", vaid seda tuleb kuidagiviisi registreerida. Mida kaugemale on arenenud füüsika, seda selgemaks on saanud, et veedateadus tundis hästi ja täpselt loodu peenima tasandi, kvantväljade ja ühendvälja, olemust. Seda selgitame allpool, pealkirja "Füüsika" all (kaks peatükki edasi).

Veedakultuuri vanus

Varem arvasid indoloogid (India kultuuri uurijad), et veedakultuur on 3000-4000 aastat vana. Aga mitmed avastused sunnivad selles kahtlema. Näiteks on leitud, et Veeda astronoomilised tabelid on kuni 6000 aastat vanad. Veeda kunigate nimekiri viitab sarnasele vanusele. Tekstides viidetakse kohati täpsetele astronoomilistele sündmustele (näiteks, milles tähtkujus tõusis päike põõripäeval). See viitab vanusele 6000-10000 aastat. Hiljuti on leitud veealuse suurlinna varemed Gujarati lähedal Indias. Linna vanuse kindlakstegemiseks kasutati kõiki kättesaadavaid metoodei, sealhulgas termoluminestsents, massispektromeetria ja süsinik-14 analüüsid. Nende abil on kindlaks tehtud, et linn on vähemalt 9500 aastat vana.

"The calibrated age as per NGRI [National Geophysical Research Institute, Hyderabad, India] was 9580-9190 BP and as per Hannover Institute [Geowissenschaftlicte Gemeinschaftsaulguben, Hannover, Germany] it was 9545-9490 BP. It means the age is about 9500 BP and this takes the age by more than 4000 years older than the oldest city civilization of Mesopotomia..making it the most ancient and largest city civilization not only in Asia but also in the entire world".
Allikas: Gulf of Cambay Cradle of Ancient Civilization (kümnes peatükk)
Veedakirjanduses (Mahabharatas) nimetatakse suurlinna, Dwaraka mis vajus merre just selles piirkonnas ja arheoloogid on nüüd kindlaks määranud et selle linna kirjeldus ja tunnusmärgid kinnitavad et nimetatud veealuline linn on Dwaraka. Üks arheoloogilistest avastustest linnas näitab inimesest joogaasendis (vasakul allpool). Paremal foto inimesest tänapäeaval täpselt samas asendis (allikas iHanuman). See on vaid üks näide paljude seas mis näitavad kuidas veeda teadmist on põhjalikult alalhoitud aastatuhandite jooksul.

Keel

Keelt peetakse heaks kultuuritaseme näitajaks. Keeleteadurid on leidnud, et veedatsivilisatsiooni keel, sanskrit, oli grammatiliselt ja nüansirikkuselt kõrgemal tasandil kui Euroopa kultuuri kõrgtasemelised keeled, ladina ja kreeka keel. Siiski on see kultuur oluliselt vanem kui need Euroopa kultuurid.

Kõrgetasemeline loodusteadus

Füüsika: Eriti üllatav on silmapaistev kokkulangevus Veeda ja kvantfüüsika vahel. Mõlemad kinnitavad, et universumi põhiolemus on mittemateriaalne, ajatu, piiritu, kõikjalolev väli, mis on kõikide materiaalsete ilmingute põhiallikas. See väli ühendab kogu olemasoleva ühte katkematusse tervikusse. Põhiliselt ei ole peale selle välja midagi olemas (see on vaid lühike ja põgus kokkuvõtlik kirjeldus).

Seda kokkulangevust on täheldanud mitmed juhtivad füüsikud. Nende seas:

Nobeli Laureaat Erwin Shrödinger, kvantfüüsika üks suurematest teerajajatest, ilmutas suurt huvi veedade vastu. Tema kuulsas biofüüsikaalases raamatus "What is Life" olid viimased kolm sõna võetud tsitaadina veedadest, nimelt "tat tvam asi", mis tähendab, et terve universum on katkematu tervik ja seetõttu on ka iga inimese tegelik olemus, tema "Ise", põhiliselt üks terve universumiga. Shrödinger tahtis sellega väita, et veeda arusaam langeb kokku kvantfüüsikal põhinevaga maailmapildiga.

Nobeli lauureaat Eugene Wigner, kelle avastusi peetakse oma väärtuselt Einsteini omadega võrdseks, oli Maharishi Ülikooli teadusajakirja "Modern Physics and Vedic Science" nõuandva toimetuskolleegiumi liige. See ajakiri esitas ja arutas kokkulangevusi nende kahe teadussüsteemi vahel.

Nobeli laureaat Brian Josephson. on esitanud arvamuse, ajakirjas "New Scientist", et arvatavasti mõjutab Maharishi Mahesh Yogi oma veedateaduse selgitustega tulevikus oluliselt füüsika arengut (1). See tähendab, et tema nägi, et Veedal on sügavam loodu arusaam kui nüüdisaegsel füüsikal.

Nimetatud füüsikud on täheldanud, et suures plaanis on nüüdisaegne füüsika ja veedateadus põhimõtteliselt kooskõlas. Aga alles nüüd, kui kvantfüüsika on edasi arenenud, on leitud, et kokkulangevus ei ole ainult üldjooneline, vaid on seda ka matemaatilistes detailides. Seda on eriti täheldanud:

John Hagelin, maailma üks juhtivaid kvantfüüsikuid ja superstringi teooria eksperte, kes on Veeda põhimõtteid põhjalikult uurinud. Hagelin on saanud nimeka "Kilby" auhinna põhjendusega, et on töötanud "Einsteini vaimus", kuna on lisanud superstringi teooria arengule tähtsaid avastusi. Ta on leidnud, et ühtivus nüüdisaegse kvantfüüsikateooriaga on ka matemaatiliselt detailne.

Ta jõudis järeldusele, et Veeda "ühendväljateooria" ja nüüdisaegese füüsika ühendväljateooria on üks ja seesama. Hagelin leiab, et veedakirjanduses oli ühendväljast nüansirikkam ja ulatuslikum teadmine, sest seal kasutati peenemat uurimisinstrumenti kui seda teeb nüüdisaegne teadus, vaadake: "Kuidas Veeda tsivilisatsioon arendas oma teavet".

Astronoomias valitses korrektne ja detailne heliotsentriline arusaamine päikesesüsteemist mitu tuhat aastat enne Kopernikut, Galileod ja Keplerit. Ðoti matematik Playfair leidis, et üle 6000 aastad vanad astronoomilised tabelid olid korrektsed, nurgaminuti täpsusega.

Matemaatikas tunti geniaalseid valemeid, mida tänapäevane matemaatika ei tunne. Näiteks tunti valemeid, mis võimaldasid kuuekohalisi arve paari-kolme sekundi jooksul peast korrutada (olen seda ise kogenud). Nimetame oma numbrisüsteemi araabia numbriteks, aga araablased ise nimetasid sama numbrisüsteemi india numbriteks, kuna olid selle sealt laenanud. See tähendab, et meie numbrisüsteemi allikas on veedateadmine. Veedades tunti ka binaarset numbrisüsteemi, mida tänapäeval kasutatakse arvutite programmeerimises. Veel märkimisväärsem on, et tunti süntaksit, millel on silmapaistev kokkulangevus arvutiteaduses kasutatava "Backus-Naur-formaadiga". See on tänapäevaste programmeerimiskeelte põhialuseks.

Keemias ja metallurgias omati teavet isegi asjadest, mida tänapäeval alles hakatakse mõistma, näiteks metallide monoaatomilistest vormidest (see võimaldas muuseas muuta elavhõbeda mittemürgiseks ja tugevatoimeliseks ravimiks).

Bioloogias oli täpne ja korrektne arusaamine keha ja taimede füsioloogiast.

Tervishoiu teadus ehk Ayurveeda on võimeline ennetama ja ravima haigusi, mida tänapäeva arstiteadus peab mitteennetatavaks või ravimatuks. See põhineb Ayurveeda diagnostikameetoditel, mis suudavad avastada haiguste eelstaadiume palju varem kui nüüdisaegse arstiteaduse diagnostikameetodid. Juba 20 aastat tagasi soovitas maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) rakendada Ayurveedat kõrvuti nüüdisaegse meditsiiniga.

Arhitektuuris ehk Sthapathyaveedas tunti meetodit, kuidas ehitada maju selliselt, et need avaldaksid tervisele optimaalselt soodsat mõju. Tunti maailma ümbritsevaid energiavälju, millised alles hiljuti on avastanud ka tänapäeva geofüüsika. Need asuvad loodu kõige peenemal tasandil (kvanttasandil), aga mõjutavad suuri objekte nagu näiteks majad. Need väljad on orienteeritud täpselt põhja-lõuna /ida-lääne suunas nagu meridiaanidki. Veedauurijad leidsid, et kui maja on vale orientatsiooni tõttu nende väljadega ebakõlas, siis tekib turbulents, mis häirib elanikke. Kui maja on orienteeritud nende väljade suhtes optimaalselt, sealhulgas täpselt põhja-lõuna suunas ja õigesti ehitatud, siis maja võimendab oma positiivse mõjuga energiaid, millest tänapäeva arhitektuuril pole veel aimugi. Allpool selgitatan, kuidas veedauurijad said tunda nii peei energiavälju.

Psühholoogias oli tähtis teadmine teadvuse ja teavduseseisundite kohta, mida nüüdisteadus ei tunne. Veedateave tundis neljandat loomulikku teadvuseseisundit (teised kolm on ärkvelolek, unenäod ja sügav uni). Kuigi see seisund on loomulik, kogeb tavainimene seda väga harva. Teati, et selle reeglipärane kogemine viib inimese inimarengu kõrgematele tasanditele. Tunti meetodeid, kuidas seda reeglipäraselt kogeda (transtsendentaalne meditatsioon on selline veedameetod). Toob kaasa ajutegevuse arengu, sealhulgas analüütilise intelligentsuse, emotsionaalse intelligentsuse (empaatia) ja loovuse arengu, mille saavutamist on nüüdisteadus pidanud mittevõimalikuks.

Sotsioloogias tunti põhjalikult kollektiivse teadvuse välja, mida loodusteadus ei tunne. See väli tungib läbi terve ühiskonna analoogselt elektromagnetväljaga. Teati, et kui inimesed on stressis, tekib kollektiivses teadvuses ebakõla ja ebapiisav koherentsus, mis mõjutab kõiki inimesi. Leiti võimalusi luua selle välja kaudu harmooniat, tõstes terve ühiskonna kõrgele kooskõla ja koherentsuse tasandile. Leiti, et kui kollektiivse teadvuse koherentsus on kõrge, on sellel väljal nii võimas mõju, et hoiab efektiivselt ära konfliktid, sõjad ja isegi vallutamiskatsed (Viide 3).


Täiendav tekst

"Kuidas Veeda tsivilisatsioon arendas oma teavet".

Viited

  1. Brian Josephson, ajakirjast "New Scientist", 23 Juuni 1977,
  2. Wigner, Eugene 1967. "Symmetries and Reflections". Indiana University Press, Bloomington & London.
  3. "Uuring ühiskondliku efekti kohta"
  4. Huxley, Aldous. The "Perennial Philosophy", 1945. Perennial Classics, april 2004. ISBN:006057058X
  5. Eneseteostumisest ja teadvuse arendamisest.

Jaan Suurküla,
Arst, nii tänapäevase allopaatilise meditsiini kui Ayurveeda väljaõppega.


Tagasi
Sisukord

Lühikokkuvõtte
Kuidas töötab TM?
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg

Huviavaldus