Mispärast tehnika peab töötama automaatselt

Isegi kõige väiksem pingutamine või meele suunamine takistab kõige sügavama rahu, transtsendentaalse teadvuse (ka nimetatud samadhi, nirvana, puhas teadvus), saavutamist räägib Maharishi. Aju uuring on kinnitanud et see aktiveerib aju ja viib teda täielikust tasakaalust ja puhkeseisundist välja. Kaua on peetud seda raskeks, aga õige tehnikaga toimub see lihtsalt ja automaatselt.

Dr Jaan Suurküla

Kokkuvõtte

TM-i praktika eesmärk on luua täieliku harmoonia ja meelerahu seisundit, nn. transtsendentaalset teadvust, ja selle reeglipärase kogemuse abil arendada samat harmooniat, tasakaalu ja sisemist rahu dünaamilises tegevuses.

On loogiline, et on võimatu kogeda aju täieliku rahu ja tasakaalu seisundit pingutamise või keksenduse läbi kuna see aktiveerib aju. Aju-uuring on kinnitanud et isegi kõige väiksem keskendus, mõttete suundamine või keha tööviisi mõjutamine viib täielikust tasakaalust välja. Ainult automaatne ja sellega täielikult pingutusevaba protsess võimaldab selle seisundi tekkimist.

See on põhiline ja väga oluline erinevus TM-i ja teiste meditatsiooni tehnikate vahel. TM-i lihtsus ja pingutusevabadus põhineb iidse Veeda edasijõudnud arusaamal meditatsiooni kohta mis on kaua olnud ununenud idas.

Nüüd kui teaduslikud uuringud on kinnitanud, et pingutusevabadus ja tehnika lihtne, automaatne töövis on hädavajlik selleks et saavutada seda teadvusesesisundit, on Indias, Thaimaas, Sri Lankas, ja Japanis kasvav arv budistlikute ja teiste pingutust ja keskendust nõudvate tehnikate harrastajad, kaasarvatud mitu tuhat budismi mungad, õpinud ära TM-i kuna trantsendentaalse teadvuse kogemine ja teadvuse areng selle abil on nende peamine eesmärk.

Üks TM-i omapärasus on et harrastus on täitsa pingutusevaba. TM erineb sellega kõikidest teistest vaimsetest tehnikatest. Idas on olnud üldine arvamus et meditatsiooni tehnikad peavad olema keerulised ja nõudma suurt pingutust või keskendust selleks et kusagile jõuda.

Maharishi Mahesh Yogi väitis aga algusest peale et see takistab kõikide meditatsioonide eesmärki, nimelt et jõuda puhta teadvusele (samadhi, nirvana, sartori, transtsendentaalne teadvus on teised nimetused). Ta rõhutas, et puhta teadvuse loomus on täielik rahu ja tasakaalu seisund, ja sellepärast on loogiline, et ei ole võimalik seda kogeda pingutuse läbi ja kaa mitte mõtete või kehalise tegevuse tahtelise suunamise või valdamise läbi. Ta näitas et seda kinnitavad iidsed Veeda tekstid.

Ta seletas, et tavalistes idamaisete meditatsiooni traditsioonides on kahjuks see arusaamine ununenud. On tekkinud arvamus et on väga raske kogeda puhast teadvust ja et sellepärast on vaja pingutada ja suunata või kontrollida meelt, hingamist või teisi kehalisi funktsioone ja energiaid (näiteks on tekkinud ettekujutused et on vaja "shakraid" ja "kundaliinid" meelega avada). Taa seletab seda videos allpool.

Subtiitrid eesti keeles (1:29 min)

Kuna Indias oli see arvamus sügavalt kinnistunud läks Maharishi läänesse, selleks et innustada uurimist seal, kuna tema nägi ette, et uurimine pidi kinnitama et tal on õigus.

Seda on ka ajuurimine teinud. Uurijad on leidnud et puhta teadvuse seisundis on aju täeilikus tasakaalus, mis ilmneb silmapaistvalt ühtlastes ja kooskõlastatut ajuvõngetes. Vaadake diagrammi allpool, mis näitab et ajuvõnked TM-i puhul võnkuvad suurel määral kooskõlas (iga joon vastab ühele mõõdupunktile peas). Kui inimene ei mediteeri puudub selline kooskõla. Uurijad on ka kinnitanud, et selline ühtlane töövis on ainult võimalik kui inimene ei keskendu või pinguta või suuna meelt või keha tegevust.

Allpool TM-i harrastamise puhul silmadega kinni

Allpool tavalises ärkveloleku seisundis silmadega kinni

Vaadake ka TM-i blogis postituse: "Video näitab kuidas ajutöö muutub korrastatuks TM-i puhul"

Enne TM-i ei teadnudki ajuurimine et selline kõrgkooskõlastatut töövis on võimalik. Koos teiste näitajatega on selgesti kindlaks tehtud, et puhas teadvus on neljas loomulik teadvuse seisund mis erineb põhiliselt kolmest tavalistest teadvuse seisunditest, ärkvelolekust, unenägemisest ja sügavast unest.

Järeldus

Meditatsioonid mis on seotud keskendusega või mõttete või keha tegevuse (kaasarvatud peenete energiate või energiakeskuste) kontrollimisega või tahtelise suunamisega ei saa töötada muud kui tavalise ärkveloleku teadvuse seisundis. Selleks et jõuda meele kõige rahulikuma seisundisse, puhtasse teadvusesse, on hädavajalik, et tehnika on pingutusevaba ja töötab automaatselt.

Uuring on kinnitanud, et TM erineb põhiliselt, nii tehnika kui ajuvõngete lähtekohast, teitest meditaatsioonidest, nende seas Mindfulness, Vipassana, ZaZen, Sahaj Jooga, Qigong. Uurijad Fred Travis ja Jonathan Shear tulid järelduse et TM kuulub ainsana meditatsiooni kategooriasse, mida nimetasid "Automatic transcending" - autamaatne transtsendeerimine, vaadake "Aju uuring kinnitab TM-i omapära"

On lihtne luua keeruliseid tehnikaid, ja neid on paljuid meditatsioonide valdkonnas, aga on raske luua lihtsaid ja hästi töötavaid lahendusi.

TM on Maharishi poolt taastatud Veeda kõrgkulturi geniaalselt lihtne ja pingutusevaba ja sellepärast efektiivne lahendus inimarengu soodustamiseks. See põhineb selle kõrgkultuuri edasijõudnud loodu teavel (vaadake "Veeda ja nüüdisaegne teadus").

Kaa kui TM on kerge praktiseerida on tehnika edasijõudnud selles mõttes, et viib efektiivselt selle teadvuse seisundi kogemusele mis on kõikide meditatsioonide eesmärk, aga mille saavutamine on teisiti olnud väga raske.

Mispärast budhisti mungad asendavad oma meditatsioonid TM-iga

Budhismi keskne eesmärk, enam kui teistes religioonides, on inimareng valgustuse suunas, ja selleks otstarbekse on kasutatud mitmed vaimsed tehnikad. Oma üle 2500 aasta pikka ajoloo jooksul on budhism kogunud ulatuslikut kogemust ja teadmist meditatsiooni tehnikate vaimse arengu soodustava mõju hindamise ja efektiivsuse kohta.

Budhismi vaimsete tehnikate eesmärk on kogeda puhast ehk transtsendentaalset teadvust, mida nimetatakse "Nirvana" ja selle kogemuse abil jõuda valgustusele. Tehnikad, mida Budhistid on kasutanud, pole seotud nende religiooniga, vaid valitakse neid mis paistavad olla parimad abinõud arenguks.

Kuna uuringud on näidanud ja munkade kogemused on kinnitanud, et TM efektiivselt viib nirvana kogemusele, on mitu tuhat Budhismi mungad (mitte individuaalselt vaid kloostrite kaupa) Sri Lankas, Birmas ja Thaimaas ära jätnud traditsionaalsed Budhismi tehnikad, kaasarvatud Teemanti tee, Loving-kindness-compassion, Vipassana (selle lääne variant on Mindfulness) ja harrastavad nüüd TM-i. Vaadake "siin" ja siin.


TM-i harrastavad Budhismi mungad

Seotud teemal:

SisukordSisukord

Lühikokkuvõtte
Kuidas töötab TM?
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg

Huviavaldus