Maharishi - täielik pingutusevabadus mediteerimesel on hädavajlik puhta teadvuse/samachi/nirvana saavutamiseks

Maharishi - mispärast täielik pingutusevabadus mediteerimesel on hädavajlik

Video eesti keele subtiitritega

Selles videos seletab Maharishi mispärast pingutamine takistab kõige rahulikuma teadvuse seisundile saabumist.

Aju uuring on kinnitanud mida Maharishi on maininud. Isegi kõige väiksem pingutamine või meele suundamine või kontrollimine takistab maksimaalse koherentsuse tekkimist. Koherentsus on transtsendentaalse - puhta - mõttevaba teadvuseseisundi tunnusmärk, ja on TM-i aktiivne tegur, mis põhjustab TM-i sügavad parandavad ja vaimselt arendavad efektid. Seda teemat seletame põhjalikumalt leheküljel "Mispärast tehnika peab töötama automaatselt


 

Koduleheküljele

Sisukord lühiseletustega.