Meditatsioonid erinevad
üksteisest suurel määral

Dr. Jaan Suurküla

Kokkuvõte

Aju-uurimine kinnitab, et on olemas suured ja olulised erinevused erinevate tehnikate vahel.

Need uuringud näitavad selgesti, et TM töötab teisiti kui teised tehnikad ja see on seotud TM-i meetodi põhilise erinevusega teistest. Tavalised meditatsioonid on seotud keskendusega või sihilise meele või keha tegevuse kontrolliga või suundamisega. TM on aga täiesti keskendusevaba ja on ka sellepärast eriti lihtne praktiseerida.

Ajuuurimine on näidanud, et täielik vaimne tasakaal ja meelerahu, nn. puhas ehk transtsendentaalne teadvus, on aju täielikult ühtlane ja globaalselt kooskõlastatud seisund.

Uurimine kinnitab ka, et selle kooskõla reeglipärase kogemise abil õpib aju töötama kasvaval määral kooskõlastatult igapäevases tegevuses, mida on seostatud intelligentsuse, loovuse, vaimse tasakaalu ja eneseteostumise arenguga.

Mediatsiooni mõiste on väga ebatäpne ja laiahaardeline. Samuti nagu mõiste "arstirohi" katab väga erinevate keemiliste omaduste ja mõjudega aineid, nii katab mõiste "meditatsioon" väga erinevate meetodite ja mõjudega tehnikaid.

Seepärast ei ole üllatav, et uurijad on kindlaks teinud olulised erinevused, kuidas erinevad meditatsioonitehnikad mõjutavad ajutegevust. TM-il on unikaalne mõju, mida ei ole leitud teiste tehnikate puhul.

Need järeldused tulenevad uuringutest mitmetes uurimiskeskustes ja põhinevad mitmete näitajate kasutamisel, sealhulgas ajuvõngete analüüs (elektroentsefalogramm - EEG), ajuvõngete kooskõla analüüs (EEG-koherentsusanalüüs), ajuainevahetuse analüüs (PET-skaneerimine ja magnetentsefalograafia).

Transtsendentaalne meditatsioon

Aju-uuringud näitavad, et TM-i mõjul hakkab aju tööle ühtse tervikuna, mille puhul domineerivad eesaju kõrgemad keskused (prefrontal cortex pildil). Need keskused vastutavad intelligentsuse, loovuse, inimsuse ja kõrge eetilisuse eest. Uuringud näitavad, et TM-i reeglipärane kasutamine arendab neid ajufunktsioone.

Eesaju domineerimise areng

Aju-uuringud on näidanud, et eesaju domineerimine on eneseteostumise füsioloogiline põhialus [5]. Seetõttu on hädavajalik, et iga tegelikule eneseteostumisele pretendeeriv tehnika oleks võimeline prandama neid häireid, mis takistavad eesaju dominantsi.

Selleks et saavutada eesaju dominantsi on vaja vähendanda inimese stressi tasemet. Selleks on vaja lahti saada kogemustest, mis on rõhuvate elukogemustena, eriti lapsepõlves, "sisse graveeritud". Selleks, et need häired ei koguneks, peab kasvuiga olema täiesti turvaline, rahulik ja harmooniline. Tänapäevaelus on seda raske saavutada. Seepärast domineerivad üldiselt keskaju ja sellega seotud stress [1]. On hästi tõestatud, et TM parandab tõhusalt neid häired [3],[4] [8].Klikkige pildil suurendamiseks ja lähemateks selgitusteks.

Aga stabiilse eesaju dominantsi saavutamiseks ei piisa häirete eemaldamisega. Kui on ainult parandatud neid häireid, püsib seesama "võrgustik" ajus ikka veel suurel määral edasi, kuna on pika aja jooksul kinnistunud.

Selleks, et saavutada stabiilne eesajudominants on vaja luua ajus vastav tööviis. See on seotud aju töö kõrge kooskõlastatusega (koherentsusega).

Aju koherentsuse areng

TM on unikaalne selles mõttes, et arendab aju korrastatud, kõrgel määral integreeritud tööviisi.

TM-i "aktiivne mõjur" on transtsendentaalse teadvuse seisund, mis on seotud ajuvõngete kõrge koherentsusega ja koos sellega kõrgel määral korrastatud ja kooskõlastatud tööviisiga ajus.

Selle teadvuseseisundi reeglipärane kogemine põhjustab sellise korrastatud tööviisi ülekandumise tegevusse. Seda on tõestanud uuringud mis on leidinud kasvavat ajuvõngete koherentsus tegevuses (tavalises ärkvelolekus).

Keerulised tehnikad takistavad transtendentaalse teadvuse tekkimist

Üheks võimalikest põhjustest, mispärast TM unustati ära Indias mitu tuhat aastat tagasi, on, et tekkis arvamus, et keerulisemad tehnikad on efektiivsemad. See põhineb puudulikul arusaamal sellest, mis on transtsendentaalse teadvuse eeldused, mille tagajärel loodi tehnikaid, mis on seotud pingutusega, keskendusega, mõtete suunamisega või keha funktsioonide, näiteks hingamise, kontrollimisega.

Aju uurimine on aga selgesti kinnitanud Maharishi õpetust, et isegi kõige väiksem keskendumine, mõtete suunamine või füsioloogilise funktsiooni (näiteks hingamise) kontrollimine, piirab ajutegevust ja takistab sellega transtsendentaalset teadvust.

Hiljuti on hakanud see arusaam levima budistide seas ja sellepärast on viimastel aastatel mitu tuhat buda munka, kes on varem praktiseerinud Zen-i, Vipassana ja teisi tavalisi budistlikke tehnikaid, asendanud need TM-iga, eriti Sri Lankas ja Tais, aga ka teistes Aasia riikides (vaadake TM ja religioonid).

Kuna teadmine, kuidas efektiivselt kogeda transtsendentaalset teadvust (samadhi, sartori, nirvaana) läks kaotsi, tekkis Indias arvamus, et valgustatuse saavutamine on väga raske ja eeldati, et selleks on vaja elada eremiidi elu ja teha suuri pingutusi, kasutades keerulisi ja raskeid tehnikaid.

Maharishi saavutus vaimse arengu alal oli suur ja revolutsiooniline, sest võimaldas näidata, et eneseteoustumise areng ei nõua raskeid pingutusi ja eremiidi elu, vaid on võimalik reeglipärase TM-i praktikaga, elades normaalset elu. Ulatuslik uurimine on kinnitanud, et tal oli õigus.

Aju uurimine lähtuvalt erinevatest tehnikatest

Aju-uurimine on leidnud et Zen-meditatsioon aktiveerib eriti theta (4-7 p/s) tegevust (mis on seotud aju koore inhibitsiooniga, mis toimub ka hüpnoosi puhul), aga ei too kaasa ajuvõngete koherentsust (Holroyd J, 2003A). Budhismi kaastunde meditatsiooni puhul domineerivad gamma-sagedusega ajuvõnked (30-100 p/s) (mis on seotud komplektsete tunnetuslike protsessidega), aga mitte üldine koherentsus. Mindfulnessi puhul on intensiivne alfategevus (8-12 p/s) teatud aju osades (mis on seotud rahuliku erkusega), aga mitte üldine koherentsus. TM-i puhul toimub üldine koherentsus ajus, igas aju sageduses ja terves ajukoores (Travis 2009).

Pilt allpool näitab ajuvõngete registreerimised erinevate meditatsiooni tehnikate puhul. Näitame seda selleks, et anda üldist visuaalset ettekujutust meditatsioonide suure erinevuse kohta. Pange tähele, kuidas TM-i puhul toimub ajuvõngete kooskõla (koherentsus) terves ajus. Seda pole leitud teistes tehnikates. Klikkige pildil suurendamiseks.

TM-i unikaalsus ei seisa ainult selles, et loob üldist koherentsust aju tegevuses, vaid ka selles, et see koherentsus kandub üle tegevusesse ja toob kaasa kasvava ajutöö integratsiooni. See aju tööviis on seotud valgustatusega.Eneseteostumise areng - erinevate tehnikate võrdlemine

Diagramm allpool näitab nn. metaanalüüsi tulemust eneseteostumise arengu suhtes erinevate tehnikate puhul (Mindfulness Training (Vipassana), Zen meditation, Relaxation Response Techniques, Yoga, Mantra Meditation, Progressive Relaxation, Other Relaxation techniques). Metaanalüüs on statistiline meetod, mis võimaldab teatud efekti hindamist mitmete uurimuste alusel. Võrreldi 42 uuringut, mis mõõtsid eneseteostumise arengut erinevate tehnikate abil.


Seletus: "Effect size" on statistiline näitaja, mis näitab, kui võimsalt teatud meetod töötab. Siin näitab see, kui efektiivselt arendasid erinevad tehnikad eneseteostumist. Effect size 0,8 (TM-i puhul) tähendab, et effekt on tugev . Effect size 0,2 (teised meetodid) tähendab, et effekt on väga nõrk.

Järeldus


Maharishi eluülesanne oli veedateadmise taastamine [7]. Üks tema eesmärkidest oli taastada efektiivne veedameditatiooni tehnika. Aju-uurimine on kinnitanud, et ta on teinud seda edukalt. See on revolutsioneerinud arusaama, kuidas arendada eneseteostamist. TM-i uuringud on omakorda näidanud, kui edasijõudnud oli veedateadmine ajutegevuse ja teadvuse arengu osas. Veedakultuuril oli loodu kohta üldiselt kaugelearenenud teadmine [8].


Rahvusvaheliselt juhtiv meditatsiooniuurija:

"Üldlevinud valearusaama kohaselt, mida on üldsusele suunatud raamatutes ja artiklites, isegi käsiraamatutes ja teaduslikes töödes tihti leida, peetakse kõiki meditatsioone enamvähem ühesugusteks. Aga see on lihtsalt vale, kuna peamised meditatsioonid erinevad üksteisest tihti oluliselt....Meditatsioonide uurimine näitab selgesti, et erinevad protseduurid tekitavad spetsifitsiliste muutujate osas erinevaid efekte. Sellised erinevused ei ole protseduuride erinevustega arvestades ootamatud.

Tsitaat raamatust: Experts Introduce the Major Traditions, autor Jonathan Shear, PhD, Mai 2006, Paragon House.

Kokkuvõte

On selge, et meditatsiooni mõiste on laialivalguv, sest sisaldab väga erinevaid tehnikaid erinevate efektidega. TM-i omapära, mida aju-uuringud on kinnitanud, seisneb transtsendentaalse teadvuse reeglipärases kogemises, mille tunnusmärgiks on kõrgkoherentne ja tugevalt integreeritud ajutegevus. Sellel on sügav arendav mõju, mille tulemusel hakkab eesaju kasvavalt domineerima ja aju hakkab töötama koherentselt, täiesti integreeritud tervikuna. Selle tulemusel arenevad kõrgemad eneseteostumistasandid. Vaadake "Lühidalt eneseteostamisest ja teadvuse arendamisest"


Viited

Tekstis haakklambritega märgitud viited teistele lehekülgedele meie veebikohal

Teaduslikud viited

 • Alexander, Rainforth, Gelderloos. (1991) "Increased Self Actualization Compared to Mindfulness Training, Zen, Relaxation Response Techniques, Yoga, Mantra Meditation, Progressive Relaxation, or Other Telaxation techniques." A meta-analysis of 40 studies. Journal of Social Behavior and Personality, 6, 189-247, 1991.
  ""the Transcendental Meditation program was significantly more effective in increasing self-actualization than other meditation and relaxation techniques"
 • Alexander, C. N.; Langer, E. J.; Newman, R. I.; Chandler, H. M.; and Davies, J. L. Transcendental Meditation, mindfulness meditation, and longevity: an experimental study with the elderly. (1989) Journal of Personality and Social Psychology 57(6): 950–964, 1989.
  After three years, the survival rate for the meditators was 100%, compared to 65%–87.5% for the other groups. The survival rate for the 478 non-treated subjects was only 62.6%.
 • Alexander, C. N., Barnes, V. A., Schneider, R. H., Langer, E. J., Newman, R. I., & Chandler, H. M. (1996). "A randomized controlled trial of stress reduction on cardiovascular and all cause mortality: A 15 year follow-up on the effects of Transcendental Meditation, mindfulness meditation and relaxation." Circulation, 93(3),19.
  Survival time for all-cause mortality was significantly higher for the TM group (9.47 years), compared to a 7.71 years for the other groups combined, a 19% proportional difference (p=.047).
 • Fehr, T. (2002) "The role of simplicity (effortlessness) as a prerequisite for the experience of pure consciousness- the non-dual state of Oneness: “Turiya”, “Samadhi” in Meditation." Journal for Meditation and Meditation Research. 1(1), 47-99.
  "...field study compared 1550 experienced long-term practitioners of various meditation traditions on depth of meditation. The techniques studied were Zen, Christian Contemplation, the Transcendental Meditation program, Vipassana, Osho Meditation, Qi Gong, Tibetan Meditation, Yoga Meditation, no teacher, others. Transcendental Meditation in spite of exhibiting the least values in “struggle” and “work” among the meditation techniques studied shows the highest values in the stages “support”, “security”, “unity”...
 • Ferguson, P. C. (1989) "An integrative meta-analysis of psychological studies investigating the treatment outcomes of meditation techniques." Improved Psychological Health Compared to Zen, and other Meditation Techniques Designed to Mimic TM ( Relaxation Response Techniques). A meta-analysis of 51 studies. Scientific research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi program: Collected papers, vol. 3. eds. Chalmers, R. A.; Clements's, G.; Schenkluhn, H.; and Weinless, M. Vlodrop, the Netherlands: MVU Press, 1989.

 • Holroyd J, (2003 A) "The science of meditation and the state of hypnosis"American Journal of Clinical Hypnosis , Oct 2003.
  "... high range theta (5-7 Hz).. in the frontal cortex area, is associated with loss of executive control. Theta, in general, reflects massive cortical inhibition (Sterman, 1999)."

  "theta figures prominently in [concentrative/Zen/certain buddhist] meditation studies. "

  " high range theta is related to hypnotizability, and theta power often increases as people (both high and low hypnotizables) go into hypnosis."

 • Holroyd J, (2003 B) (See kirjeldus illustreerib "mindfullness" tehnika suurt erinevust TM-ist milles pole keskendust ega suunatud meele tegevust)
  "... mindfulness meditation trains participants to observe the rapidly shifting panorama of sensations, thoughts, emotions, etc., and to describe mental activities and states in great detail."
 • So,K. T.; Orme-Johnson, D. W. (2001). "Three randomized experiments on the holistic longitudinal effects of the Transcendental Meditation technique on cognition." Intelligence, 29, 419-440.
  Three controlled longitudinal studies that have randomly assigned subjects to nap or to a traditional Chinese meditation technique as controls for TM practice found that the Transcendental Meditation program produces significantly greater improvements in the speed of processing cognitive information (shorter Inspection Time), as well as greater increases in field independence, cognitive flexibility, creativity, general intelligence, and practical intelligence.
 • Travis, F. (2006) "Are All Meditations the Same? Comparing the Neural Patterns of Mindfulness Meditation, Tibetan Buddhism practice "unconditional loving-kindness and compassion," and the Transcendental Meditation Technique. Talk at the Science of Consciousness conference in Tucson, AZ, April 2006.
 • Global coherence is seen during Transcendental Meditation practice—high bilateral frontal coherence and high coherence in frontal /posterior attention networks.

  This suggests that the brain as a whole is more wakeful, is more lively. Global coherence during TM practice differs from localized brain areas used during other meditation practices.

  The more coherent the alpha carrier wave, the more efficiently the person would respond — better performance on spatial tasks, memory tasks, creativity scores and paired reaction time tasks.

  Frontal alpha coherence is not reported in other meditation practices.

  So we see three different brain patterns reported during three meditation practices.

  Tagasi


  Sisukord

  Teadvuse areng
  Vastupanu stressile
  Parem tervis
  TM praktilises elus
  TM-i turvalisus
  TM mujal maailmas
  Teaduslik uurimine
  Tavalised küsimused
  Uudiseid ja noppeid
  Kus õppida?

  Kodulehekülg

  Huviavaldus